دکتر غلامعلی حسین زاده

دکتر غلامعلی حسین زاده استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی حسین زاده

Dr. Gholam-Ali Hossein-Zadeh

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.