دکتر رضا صفابخش

دکتر رضا صفابخش استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر رضا صفابخش

Dr. Reza Safabakhsh

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.