دکتر غلامرضا حدادچی

دکتر غلامرضا حدادچی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر غلامرضا حدادچی

Dr. Gholam Reza Haddadchi

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.