دکتر شادمان شکروی

دکتر شادمان شکروی دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

دکتر شادمان شکروی

Dr. Shadman Shokravi

دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.