دکتر علی مالکی

دکتر علی مالکی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر علی مالکی

Dr. Ali Maleki

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Green Multicomponent Synthesis of Benzodiazepines in the Presence of CuFe۲O۴ as an Efficient Magnetically Recyclable Nanocatalyst under Solvent-Free Ball-Milling Conditions at Room Temperature (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 4، شماره: 1
2 Improvement of Magnetic Property of CMC/Fe3O4 Nanocomposite by Applying External Magnetic Field During Synthesis (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 1
3 Magnetic Nanocomposite Hydrogel based on Arabic Gum for Remediation of Lead(II) from Contaminated Water (دریافت مقاله) مجله افق های شیمی مواد دوره: 1، شماره: 2
4 The effect of magnetic field on the magnetic property of Agar/Fe3O4 nanocomposite (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Agar: a natural and environmentally friendly substrate composed with copper oxide nanoparticles for efficient synthesis of 1,2,3 triazoles (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 Design and preparation of the novel organometallic perovskite nanoparticles and evaluation of their efficiency after coating photoactivate quantom dots (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
3 Design, preparation and characterization of novel core-shell magnetic nanocatalyst based on amino-functionalized calix[4]arenes for one-pot three component synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
4 Fe3O4/SBA-15: Preparation, characterization and application as a magnetically recoverable nanocatalyst for the one-pot three-component synthesis of quinazolinone derivatives (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
5 Hydrogels: Applications and Features (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
6 Magnetic chitosan hydrogel/PVA: a novel and efficient catalyst for the synthesis ofdihydropyrano [۲,۳-c] pyrazole and ۱,۴-dihydropyridine derivatives (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
7 Mica as an efficient catalyst for the synthesis of benzoimidazole derivatives (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 PVA /PVP/ BaCe0.85Yb0.15O3-δ –based nanocomposite proton exchange membranes for fuel cells (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران