دکتر محسن بمبائی ­چی

دکتر محسن بمبائی ­چی استادیار  گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر محسن بمبائی ­چی

Dr. Mohsen Bambaeechee

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.