دکتر مهدی نیکنام

دکتر مهدی نیکنام استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر مهدی نیکنام

Dr. Mahdi Niknam

استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.