دکتر احمد خدامی پور

دکتر احمد خدامی پور استاد

دکتر احمد خدامی پور

Dr. Ahmad Khodamipour

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Stock Price Impact on the TSE and Accrual Management (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 13، شماره: 1
2 آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت: دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 2، شماره: 1
3 اثر دستکاری فعالیت‎های واقعی شرکت بر هزینه معاملات سهام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 4
4 اثر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با در نظرگرفتن سطح تمرکز در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
5 اثر نوع حق‎الزحمه حسابرسی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‎گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 1
6 اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 4
7 ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تاثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
8 ارتباط ارزشی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی، در مقایسه با صورت های مالی جداگانه شرکت اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 3
9 ارزیابی تاثیر درآمد حاصل از صادرات بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 62
10 ارزیابی تاثیر قاب بندی و انتظارات پیشین بر انتخاب شواهد حسابرسی توسط حسابرسان مستقل و تازه کارها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 51
11 ارزیابی نقش واسطه گری مزیت رقابتی در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 1
12 Conflict of Interest and Ethical Dilemmas of Independent Auditors; Situations and Strategies (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 2، شماره: 3
13 Investigation of the effect of interactive and diagnostic approach on the selection of new management accounting activities and prioritization of techniques appropriate for public companies by ISM method (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
14 The Level of Conservatism and its Effect on Earnings Management of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
15 بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه کاری؛ با در نظر گرفتن نظارت بیرونی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 2
16 بررسی تاثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی تاثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 2
18 بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود دوره قبل بر واکنش بازار به پیش بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 21
20 بررسی تاثیر ساختار سوالات پرس و جو و رابطه بین حسابرس و صاحبکار بر گزارشگری تقلب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 3
21 بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه ی عمر شرکت بربازده ی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
22 بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر نرخ موثر مالیاتی شرکتها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 18
23 بررسی تاثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 1
24 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 4
25 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر شیوه تامین مالی شرکت ها و گرایش به نگهداری وجه نقد (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری با لحاظ عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 3
27 بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 3
28 بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 1
29 بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
30 بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص های سودآوری با استفاده از شاخص KLD (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
31 بررسی رابطه بین حسابداری ذهنی مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده با تمکین مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 2
32 بررسی رابطه بین درآمد و تحصیلات با نگرش فرار مالیاتی با لحاظ نقش دینداری در شرکت های تولیدی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 12، شماره: 2
33 بررسی رابطه ریسک، انعطاف پذیری مالی و نقش رقابت بازار محصول در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 2، شماره: 2
34 بررسی رابطه محافظه کاری و رابطه ارزشی سود با چرخه تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 3
35 بررسی روابط بین حسابرس - صاحبکار و رتبه بندی مشکلات مربوطه در محیط حسابرسی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 14
36 بررسی عوامل حاکمیتی موثر بر کیفیت افشا و تاثیر رقابت بازار بر رابطه ی بین آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 20
37 بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
38 بررسی قیمت گذاری اقلام عادی وغیر عادی اجزای نقدی و تعهدی سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 31
39 بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 2
40 بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
41 بررسی نااطمینانی سیاست اقتصادی بر عدم تقارن اطلاعاتی، واکنش سرمایه گذاران به شگفتی سود و افشای اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 3
42 بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی– شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 2
43 به کارگیری الگوی ایجاد ارزش در صنعت لاستیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 3، شماره: 1
44 به کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آنها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
45 پیاده سازی کنترل های داخلی و نقش آن در کاهش تخلفات مالی در دستگاه های دولتی- دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 10
46 تاثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 41
47 تاثیر سازو کارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه معاملات سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 37
48 تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
49 تاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
50 تاثیر کیفیت پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار مالکیت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 53
51 تاثیر محافظه کاری حسابداری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 39
52 تاثیر مدیریت فعالیت های واقعی و کیفیت راهبری شرکتی بر قیمت گذاری بازار و میزان دارایی های نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 38
53 تأثیر شاخص قیمت مصرف کننده و چرخۀ عملیاتی در سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 4
54 تدوین مدل عوامل موثر بر پایداری شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
55 رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 30
56 رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 6
57 رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 8، شماره: 1
58 رویکرد تعاملی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت در شرکت های دولتی در ایران The Interactive Approach in the use of management control systems in Iranian state-owned companies (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
59 شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع فرآیند ادغام و تملیک شرکت ها در ایران و ارائه استراتژی های موثر در موفقیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 39
60 گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی شرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 2، شماره: 1
61 مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
62 محافظه کاری و به موقع بودن اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 26
63 مدیران زن و قدرت مدیرعامل (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 34
64 مدیریت برداشت استفاده کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش های سالانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 1
65 مدیریت تضاد منافع، تلاشی برای بهبود عملکرد اخلاقی در حرفه حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
66 مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مدیریت سود بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 اخلاق حرفه ای در حسابداری با رویکرد چندپارگی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 ارزش افزوده اقتصادی:مفاهیم نظری ، کاربرد، ارزیابی و کارایی آن در مقابل سایر روش های مطرح برای ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
4 ارزیابی معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری: رویکرد مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
5 از هزینه یابی سنتی تا هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 استراتژی رهبری هزینه در مقابل استراتژی تمایز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
7 انتخاب پرتفوی سهام براساس کارایی نسبی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
8 انقلاب صنعتی در حسابداری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
9 اهمیت تیوری در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
10 اهمیت نقش کلیدی سرمایه فکری و اجزاء آن در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
11 بازاریابی کارآفرینی ریسک های جدید سرمایه گذاریهای نوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
12 بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش برعملکرد مالی شرکت طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
14 بررسی اثرات تجدید ارائه صورت های مالی بر رشد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
15 بررسی ارتباط بین رشد و سود ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
16 بررسی ارتباط بین رشد و سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
17 بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان های نقدی عملیاتی آتی در شرایط رشد شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
18 بررسی تاثیر پذیرش اجباری استانداردهای IFRS بر رضایت کشورها (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
19 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات آتی (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
20 بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظارسهامدار در صنایع موا ددارویی و غذایی به جز قند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
21 بررسی تاثیر فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بر واکنش تاخیری قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
22 بررسی تاثیر میزان افشا اطلاعات بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
23 بررسی تاثیر نقش میزان سهام شناور آزاد با نقد شوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر میزان افشای سرمایه فکری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
25 بررسی چگونگی سودمندی مسیولیت اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
26 بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
27 بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی برنرخ رشدسرمایه گذاری شرکت ها درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
28 بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و هموارسازی سود سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 بررسی رابطه بین چشم انداز های کارت ارزیابی متوازن و اثر آن بر عملکرد مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
30 بررسی رابطه بین رشد تعداد کارکنان و سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
31 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی ها :از دیدگاه حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
32 بررسی رابطه بین سود و رشد فروش؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
33 بررسی رابطه بین سیاست های تامین مالی، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
34 بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی وحاکمیت شرکتی درشرکت های خانوادگی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
35 بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن ویژگی های کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
36 بررسی رابطه بین همگرایی استانداردهای حسابداری و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
37 بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی فعال و کیفیت کنترل داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
38 بررسی رابطه میان اجزای رشد و اقلام تعهدی با سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
39 بررسی ضرورت و چالشهای هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
40 بررسی علت و عوامل ناکارآ بودن معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد با محوریت هزینه یابی استاندارد، میزان عملکرد در عمل، گذشته وامروز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
41 بررسی علل مالی تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها در شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
42 بررسی مشروعیت هییت استانداردهای آموزش حسابداری بین المللی و بررسی پذیرش یا عدم پذیرش آن به عنوان استاندارد گذار در آموزش حسابداری حرفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
43 بررسی معیارهای استاندارد حسابداری بین المللی و پیامدهای مشروعیت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
44 بررسی میزان عینیت طبقه بندی های مختلف ازحسابداری بین المللی مبتنی بر تحقیقات در سایر رشته ها با دادههای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
45 بررسی نقش تعامل با دستگاه های اجرایی در کاهش تخلفات مندرج در گزارشات تفریغ بودجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
46 بررسی نقش قیمت گذاری انتقالی بین المللی در حسابداری سنجش مسیولیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
47 بسته کنترل مدیریت استراتژیک و استراتژی همترازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
48 پایداری شرکتی و کنترل هزینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
49 پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در کشورهای در حال توسعه؛ بررسی موانع، و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
50 پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IAS/IFRS در کشورهای در حال توسعه؛ مزایا و موانع (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
51 پذیرش مقررات و استاندارد های بین المللی حسابداری و فرصت پژوهش در حوزه حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
52 پیاده سازی کنترلهای داخلی و نقش آن در کاهش تخلفات مالی در بخش عمومی از دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
53 تاثیر برنامه ریزی در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
54 تاثیر پذیرش استانداردهای حسابداری بین الملل بر حق الزحمه کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
55 تاثیر پذیرش و همگرایی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
56 تاثیر تجزیه و تحلیل هزینه ها در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد ازدیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
57 تاثیر توسعه بازار سرمایه بر کیفیت سود شرکت های عضو گروه های تجاری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
58 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
59 تاثیر مالکیت خانوادگی بر توان مالیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
60 تاثیر مدیریت عملکرد نظارت، کنترل و ارزشیابی در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
61 تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای حسابرسی مستمر و تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
62 تأثیر برخورد با انحرافات مالی در اجرای حسابرسی مستمر و تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
63 تأثیر برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل هزینه ها در بودجه ریزی عملیاتی بر ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
64 تئوری های ساختاری ، چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
65 تبیین مدیریت سرمایه دارایی های نامشهود اجزای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
66 تحلیل رویکردهای مطالعاتی پیرامون ارتباط تولید ناب و ابعاد پایداری عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
67 تفکر ناب: حذف اتلاف و ایجاد ارزش از شرکت های تولیدی تا حوزه خدماتی و بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
68 توسعه تئوری حسابداری مدیریت با استفاده از تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
69 جدال حسابداری مدیریت استراتژیک و فرهنگ در بستر سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
70 چالش های تبیین چارچوب مفهومی در آموزش حسابداری مدیریت: با تاکید بر محیط آموزشی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
71 چشم انداز حسابداری در دنیای کلان داده ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
72 حسابداری ذهنی و بازار سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
73 حسابداری زمانی ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
74 حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
75 حسابداری مدیریت در دوران بحران اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
76 حسابداری مدیریت محیط زیست و تاثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
77 حسابداری مدیریت وپارادوکس درتیوری های باسابقه :تاثیر ساختارهای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
78 حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت (انصاف) درشبکه های عرضه تولیدی نوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
79 رابطه فرا اعتمادی مدیریت با اجتناب مالیاتی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی
80 رویکردهای مورداستفاده و نقش اطلاعات بهای تمام شده درقیمت گذاری محصولات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
81 سازگاری فرهنگ سازمانی و پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
82 سنجش سودآوری مشتری با تحلیل مولفه های رضایتمندی و وفاداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
83 شناسایی بهای تمام شده خدمات برمبنای ABC ومقایسه آن با بهای تمام شده سنتی درشرکت شهرکهای صنعتی کشور مطالعه موردی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
84 شیوه های نظارتی و حسابداری مدیریت در محیط تولید ناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
85 عوامل تایید استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ifrs توسط کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
86 عوامل مؤثر بر ایجاد واحد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
87 کاربرد فانون پارتو 80-20 درحسابداری مدیریت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
88 کاهش تخلفات دستگاه های اجرایی ناشی ازبرنامه ریزی و تجزیه و تحلیل هزینه ها دربودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
89 محدودیت ناشی از فرآیند تصمیم گیری در استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
90 محدودیت های درج گزارشات حسابرسی عملکرد در گزارش تفریغ بودجه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
91 مسئولیت اجتماعی، انگیزه ها و عملکرد (مطالعه موردی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
92 مشخصه های تولید، انعطاف پذیری مالی و تصمیم گیری های ساختار سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
93 موانع اجرای مطلوب مفاد قانون برگزاری مناقصات در معاملات دستگاههای اجرایی(مطالعه موردی استان کرمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
94 میزان موفقیت ABC درعمل و مسائل و مشکلات پیش رو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
95 میزان موفقیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در عمل، مسائل و مشکلات پیش رو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
96 میزان موفقیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در عمل و مسائل و مشکلات پیش رو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
97 نقاط قوت ضعف کارت ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد مالی بیمارستانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
98 نقش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان وتحلیل داده های کلان بر تغییر ساختار حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
99 نقش عوامل فردی بر ارتقای استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور دردستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
100 نقش عوامل قانونی بر ارتقای استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور دردستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
101 نقش عوامل محیطی بر ارتقای استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور دردستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
102 نقش میانجی حسابداری مدیریت در رابطه بین طراحی سیستم هزینه یابی و عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
103 نگاهی به بکارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی در کشورهای در حال توسعه،کمتر توسعه یافته و چالشها و مزایاهای اجرای IFRS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
104 نگرضی برمدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی و تأثیرآن بر ارائه اظهارنظرهای دقیق تر جهت درج درگزارش تفریغ بودجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
105 هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
106 هزینه یابی بر مبنای هدف پیکربندی نوآورانه- اکتشافی: مقایسه ای بینfsQCA،رگراسیون چند متغیره آنالیز خوشه ای متغیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
107 هزینهیابی بر مبنای فعالیت و تولید ناب: روابط متقابل و تاثیر آنها بر عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری