دکتر حسین اصغریان

دکتر حسین اصغریان گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد

دکتر حسین اصغریان

Dr. Hossein Asgharian

گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.