دکتر حسن خرقانی

دکتر حسن خرقانی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر حسن خرقانی

Dr. hasan kharaghani

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعجاز بیانی قرآن در سوره تکویر (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 6، شماره: 10
2 اعجاز علمی در سوره تکویر و نقد تطبیق آن بر حوادث و پیشرفت های عصر حاضر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 54، شماره: 2
3 الگوپذیری خطبه قاصعه نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیت (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 9
4 باب شکر کافی در سنجش با قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 22
5 بازکاوی تفسیر فقهی احکام القرآن جصاص (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 13
6 بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 33
7 بررسی جنبه های نمایشی داستان گاو بنی اسراییل در منابع تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی فقهی جرم «رشوه» با تاکید بر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 11، شماره: 35
10 بررسی گستره عصمت انبیای الهی از دیدگاه ابومنصور ماتریدی با محوریت آیات منافی عصمت (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 9، شماره: 16
11 بررسی و تحلیل نمونه هایی بلاغی در سوره اسراء با تاکید بر نقش آن در کشف غرض الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای ادب عربی دوره: 1، شماره: 1
12 بنیان ها و علل شناختی و روشی شکل گیری شبهات از نظرگاه قرآن مجید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 5، شماره: 3
13 پژوهشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 34
14 تحلیل انتقادی روایات تحریف نمای سوره «یس» در القرائات سیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 5، شماره: 10
15 تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی بلاغی قرآن کریم (مطالعه موردی سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 12
16 تحلیل کاربرد ادبی و معناشناسی شناختی واژه «حرث» در آیه «نسائکم حرث لکم...» در مواجهه با شبهه شئ انگاری زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 3
17 تناسب و ارتباط میان سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 6، شماره: 21
18 دیدگاه علامه طباطبایی در حوزه زیبایی شناسی و اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 17، شماره: 68
19 روش شناسی تفسیر و دیدگاه های قرآن شناختی محمد بن سائب کلبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه نقد آراء تفسیری دوره: 4، شماره: 1
20 روش شناسی علمی پاسخگویی به شبهات در سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 10، شماره: 37
21 روش شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 29
22 زیبایی شناسی دعای جوشن کبیر (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 2
23 سبک شناسی لایه ای آیات جهاد براساس تحلیل فنوسمانتیک (مطالعه موردی واژه جهد و مشتقات آن) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 19، شماره: 2
24 شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 17
25 شواهد قرآنی روایات باب کبر اصول کافی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 17
26 ظرفیت های تمدن سازی در داستان قرآنی حضرت آدم علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه قرآن ، فرهنگ و تمدن دوره: 4، شماره: 1
27 عوامل پدیدآورنده ضرب آهنگ در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 84
28 فرا هنجاری های ادبی در فواصل آیات و تفسیرهای زیبا شناسانه و معنا شناسانه آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 2
29 قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
30 مراعات نظیر در سوره انعام و نقش آن در انسجام سوره (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 52، شماره: 2
31 مقدمه ای بر علوم قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 17
32 ناهمسانی اصول انگیزش در منظومه معرفتی قرآن و پارادایم غربی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 38، شماره: 1
33 نقش تناسب واژگانی در واژه‌گزینی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 39، شماره: 1
34 نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 19
35 واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 4، شماره: 7
36 وحیانی بودن ساختار قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 19
37 همگون سازی آوایی در قرآن کریم و اثر آن در اختلاف قرائات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بایسته های گفتاری- رفتاری پاسخ به شبهات در سیره رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز
2 بررسی تاثیر آمیخته‏های بازاریابی بروفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند بانک ملی تربت حیدریه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
3 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان ازمنظرقرآن کریم (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم
4 زیباشناسی آرایه های ادبی قرآن کریم(مطالعه موردی: سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
5 فرهنگ غدیر و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر
6 مفهوم یابی »تمدن نوین اسلامی« از رهگذر آراء و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه الله تعالی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
7 نگاهی به وضعیت سیاست های اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
8 واکاوی معنای ایمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
9 ویژگی های واژگان قرآنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی