دکتر جواد ایروانی

دکتر جواد ایروانی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر جواد ایروانی

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی در روایات ارتداد صحابه پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 1، شماره: 1
2 آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان لا اکراه فی الدین با آیات قتال (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 2
3 ادعای پاسخ گو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 26، شماره: 122
4 ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
5 اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 13
6 اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 28، شماره: 4
7 اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 32
8 اعجاز قرآن در سنتهای اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 7، شماره: 13
9 انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 11، شماره: 15
10 انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 9، شماره: 15
11 بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 22
12 بازخوانی موضوع «ارتداد» از زاویه اجبار بر تغییر عقیده در پرتو آموزه‌های قرآنی و حدیثی (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 38، شماره: 1
13 بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 11
14 بررسی تفسیری فقهی آیه الا ما ظهر رهیافتهای تاریخی، شواهد حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
15 بررسی قاعده ی فقهی، کلامی عدم مواخذه و مسیولیت فرد در قبال عملکرد دیگری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 2
16 بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 2
17 پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوری توحید بنیان تقریب (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 27، شماره: 105
18 تاثیر عملکرد انسان بر رخدادهای طبیعی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 37، شماره: 3
19 تحلیل انتقادی ادعای «نظام اخلاقی تبعیض آمیز آموزه های اسلامی به سود مومنان» (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 40، شماره: 2
20 تحلیل انتقادی دلایل فقیهان بر «قتل»، «بردگی»، «منّ» و «فداء» اسیر جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 2
21 تحلیل روایات موهم تکفیر مبتنی بر مراتب کفر و ضلالت و اصطلاح شناسی قرآنی (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 1
22 چرایی ذکر مطالب مربوط به همسران پیامبر(ص) در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 38، شماره: 4
23 چیستی و امکانسنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزههای قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 10
24 زکات باطنی از دیدگاه فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
25 سبک زندگی اقتصادی در جامعه ی قرآنی و جامعه ی غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 19، شماره: 97
26 کارآمدسازی مبحث حقیقت شرعیه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 1، شماره: 1
27 محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 19، شماره: 35
28 موازنه ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 6، شماره: 2
29 نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
30 نقدی بر بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
31 نقش عملکرد افراد در وقوع حوادث طبیعی از دیدگاه روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 2، شماره: 3
32 نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 20، شماره: 101
33 نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیبشناسی و تامین آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 33
34 واکاوی چارچوب و شاخصه های اعتماد به نفس در پرتو آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 18
35 واکاوی در انگاره رویارویی دین و علم درمساله کرونا بر اساس آموزه های قرآن وحدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 1
36 واکاوی مسئله اختیاری بودن نیت اخلاص و آثار فقهی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی دوره: 2، شماره: 2
37 واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (ریشه های خشونت در جهان اسلام و اهمیت و اصول وحدت در راستای تحقق تمدن اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
2 آزادی اقتصادی و دخالت دولت از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
3 ارتباط سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
4 بازخوانی گستره حکم سب از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
5 مقایسه سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی با سبک زندگی غربی (اهداف و مبانی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
6 نقش آموزه های دینی و ارزش های معنوی در رشد اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر