دکتر صادق خلیلیان

دکتر صادق خلیلیان دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صادق خلیلیان

Dr. Sadegh Khalilian

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده برای رفتار عقلایی مصرف کنندگان خانوارهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
2 اثر کم آبیاری توام با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
3 ارزش بهبود کیفیت هوا در نتیجه کاهش گاز دیاکسید گوگرد (SO۲) منتشرشده از مجتمع مس سرچشمه: رهیافت ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 4
4 ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
5 ارزیابی شاخص های بهره وری آب با تاکید بر آبیاری های نوین و سنتی در محصولات زراعی شهرستان شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 3
6 ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
7 برآورد ارزش تفرجی کلیساهای منطقه حفاظت شده مراکان (مطالعه موردی: کلیسای سنت استپانوس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
8 برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 97
9 برآورد میزان بهینه اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO۲) منتشر شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 4
10 بررسی اثر سیاست های پولی بر قیمت غذا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
11 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
12 بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر اقلیم بر روی محصول گندم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
13 بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
14 بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
15 بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان (تولید داخلی، قیمت های نسبی و نرخ ارز) بر صادرات زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
16 بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز CO۲ در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
17 بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
18 بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی : مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
19 پیش بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
20 تحلیل ارتباط بین تغییرپذیری های اقلیم، عملکرد و ریسک تولید محصولات کشاورزی؛ مطالعه گندم دیم استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
21 کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش های اصلی تامین گندم در ایران؛ چه باید کرد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
22 مدلسازی عوامل موثر بر اقتصاد تعاونیها با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
23 مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی با کاربرد برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا برای رسیدن به قلهی خودکفایی، بر نردبان مزیت نسبی قدم نهادهایم؟ (نگاهی به گذشته، راهکاری بر آیندهی گندم ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
2 اثر سیاستهای پولی و مالی بر تورم و رشد تولید با استفاده از مدل خودتوضیحبرداری ساختاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 اثر سیاستهای مالی و پولی بر بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
4 اثر نهایی تغییر اقلیم بر درآمد و عملکرد گندمکاران استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 ارزیابی آثار پارامترهای اقلیمی و سیاست های دولت بر سطح زیر کشت دانه های روغنی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
6 ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر سود و درآمد گندمکاران استان خراسان رضوی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر سود و درآمد گندمکاران استان خراسان رضوی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
8 استراتژی کم آبیاری، راهکاری مناسب جهت حفاظت منابع آب کشاورزی مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 Economy-Wide Analysis of Water Sector in Iranian Economy (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات گندم و کلزا مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
11 برآورد منافع اقتصادی حفاظت خاک در مزارع گندم دیم ( مطالعه موردی : شهرستان چاراویماق استان آذربایجانشرقی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بررسی اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر بخش کشاورزی شهرستان کلاله (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اثر سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی شهرستان ارزوئیه کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی اثرات اقتصادی انتقال آب دریای خزر در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: سمنان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی الزام اجرای طرح هدفمندی یارانهها جهت بهبود شاخصهای مزیت نسبی گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
16 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی ( ARDL ): مطالعه موردی مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
17 بررسی تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر درآمد مرتعداران مطالعه موردی: بخش بلده نور استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 بررسی تأثیر قیمت انرژی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
19 بررسی تغییر ساختاری تقاضای گوشت از طریق آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 بررسی جایگاه پسته ایران در جهان و بازار مشترک اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
21 بررسی چگونگی تغییر در ارزش اقتصادی آب کشاورزی شهرستان کلاله در نتیجه حذف یارانه انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی روش های اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
23 بررسی روش های اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 بررسی روشهای اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
25 بررسی ساختار تکنولوژی تولید گندم با استفاده از داده های پانل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
26 بررسی عوامل تعیین کننده موثر بر رابطه میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب OIC رهیافت اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
27 بررسی عوامل موثر بر صادرات کشاورزی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی-رهیافت داده های تابلویی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی مزیت نسبی سیب درختی ایران از دیدگاه تولید و صادرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
29 تجارت آب مجازی، اثرات و عوامل مؤثر برآن (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
30 تحلیل اثرات افزایش قیمت و کاهش عرضه آب بر مصرف نهاده ها و شاخص های پایداری مزارع دشت قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 تحلیل اثرات افزایش قیمت و کاهش عرضه آب بر مصرف نهادهها و شاخصهای پایداری مزارع دشت قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 تحلیل سیاست گذاری استفاده ی چند منظوره از مراتع فریدونشهر اصفهان و تعیین عوامل موفقیت آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
33 تعیین ارزش اقتصادی آبهای زیرزمینی بخش کشاورزی شهرستان ارزوئیه کرمان با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی پویا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تاکید بر حداکثر کردن واردات خالص آب مجازی و منافع خالص اجتماعی مطالعه موردی منطقه ورامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 تفکر فازی و کاربرد آن در مدیریت مزرعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
36 ضرورت اعمال مالیات سبز مالیات های زیست محیطی جهت کنترل و کاهش آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت برای تحلیل اثرات افزایش قیمت و کاهش عرضه آب بر الگوی کشت، درامد زارعین و مصرف نهاده ها در دشت قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 کاربرد مدل برنامهریزی ریاضی مثبت برای تحلیل اثرات افزایش قیمت و کاهش عرضه آب بر الگوی کشت، درامد زارعین و مصرف نهادهها در دشت قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 مدل سازی ایجاد گزینه MGA درکشت گیاهان دارویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
40 مدیریت پویای سفره آب زیرزمینی دربخش کشاورزی : مطالعه موردی دشت قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 موافقتنامهی کشاورزی سازمان تجارت جهانی و تبعات آن بر بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران