دکتر نعمت فلیحی

دکتر نعمت فلیحی استادیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر نعمت فلیحی

Dr. Nemat Falihi

استادیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سیاست های پولی و مالی بر بخش صنعت در ۲۵ سال گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 8
2 ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع زیست محیطی: مورد تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 28
3 ارزیابی اثرگذاری نااطمینانی ناشی از تورم و رشد اقتصادی بر مصرف نفت و گاز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 59
4 انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری ( مورد مطالعه بازار بورس تهران) Selection of Stock Asset Portfolio Based on Behavioral Economics Method: A Case Study of Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 55
5 برآورد الگوهای عرضه و تقاضای نیروی کار در مناطق روستایی و بررسی میزان انعطاف پذیری بازار کار روستایی و شهری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 38
7 بررسی اثرات شاخص بانک های سرمایه گذاری بر حجم معاملات بازار های اولیه و ثانویه بورس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 61
8 بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین) Investigating the effects of specific banking and macroeconomic variables on the profitability of banks (Comparison of neoclassical and post-Keynesian schools) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
9 بررسی تطبیقی فرآیند تامین تسلیحات (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 6، شماره: 14
10 بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی رابطه هزینه های نظامی و رشد اقتصادی: رویکرد داده های تابلویی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی عوامل موثر بر توریسم: تلفیق روش های اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 5، شماره: 14
14 تحلیل تاثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 27
15 تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 22
16 نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال بخش خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد ارزش حفاظتی میراث فرهنگی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
2 برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مساجد تاریخی جامع عباسی و شیخ لطف اله دراصفهان و تحلیل عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
3 بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش گردشگری و مقایسه شیوه های تأمین مالی سرمایه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
4 تاثیر گردشگری بر نابرابری درآمد در کشورهای ایران، ترکیه و مالزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
5 تاثیر نرخ سود بانکی بر حجم مبادلات در بازار سرمایه در ایران(رهیافت: ARDL) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین
6 مطالعه وضعیت نقش و وضعیت مراکز اطلاع رسانی و کاریابی در استان های مختلف کشور و تاثیر آن بر بازار کار (دریافت مقاله) همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال