دکتر محمدصادق علیپور

دکتر محمدصادق علیپور استادیار پژوهشکده آمار

دکتر محمدصادق علیپور

Dr. Mohammad sadegh Alipur

استادیار پژوهشکده آمار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.