دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمدرضا زالی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا زالی

Dr. Mohammadreza Zali

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
2 اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
3 ارائه الگوی رفتار کارآفرینانه کارکنان در کسب و کارهای صادراتی حوزه برق و الکترونیک کشور با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 4
4 Toward prediction of entrepreneurial exit in Iran; a study based on GEM ۲۰۰۸-۲۰۱۹ data and approach of machine learning algorithms (دریافت مقاله) مجله داده های بزرگ و چشم انداز محاسباتی دوره: 1، شماره: 3
5 بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
6 پهنه بندی فضایی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی و عوامل موثر در آن (مورد مطالعه شهرستان پارس آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
7 تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 2
8 تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
9 جایگاه کانونی مولفه معنویت در الگوی پیشرفت اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی دوره: 2، شماره: 3
10 در جست وجوی فنون تعیین روایی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 4
11 در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
12 شکل گیری رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش هویت و اشتیاق (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 1
13 شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش شناسی کیو (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
14 شناسایی نقش های رسانه ملی (تلویزیون) در توسعه کارآفرینی در ایران بر مبنای روش‎شناسی کیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 4، شماره: 2
15 شناسایی و دسته بندی فرصت های کارآفرینانه خدمات پرداخت همراه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
16 طراحی الگوی فرآیند کارآفرینی مبتنی بر برندسازی: مورد مطالعه برند پنتر در صنعت نوشت افزار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 48
17 کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی های کارآفرینان دانش آموخته در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
18 مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
19 مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران با دانشگاه های پیشرو جهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
20 مطالعه کیفی کاربست بازی های شبیه سازی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری(مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
2 ارتباط گرایش کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب بانک ملّت شهر تهران: نقش واسطه ای عدم اطمینان محیطی و استراتژی مشتری مداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
3 ارزیابی عملکرد تبلیغات در شرکت کاله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
4 ارزیابی، یادگیری سازمانی در شرکت پارت سازان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 بررسی تاثیر ایده کارآفرینانه برشکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در کسب و کارهای نانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 بررسی تئوریک رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 بررسی عملکرد شرکت توزیع کالا با استفاده از مدل امتیازدهی متوازن (BSC) (مطالعه موردی شرکت قاسم ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
9 بررسی موانع ساختاری شکل گیری شرکت های زایشی دانشگاه تهران و ارائه راهکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 تاثیر شایستگی های کارآفرینانه و سرسختی کارآفرینانه بر انجام کسب و کار در بحران کووید-۱۹؛ شواهدی مبتنی بر داده های GEM ۲۰۲۰ ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 تاثیر شایستگی های کارآفرینانه و سرسختی کارآفرینانه بر توسعه کسب و کار در بحران کووید-۱۹؛ شواهدی مبتنی بر داده های GEM ۲۰۲۰ ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 تاثیرفرهنگ سازمانی برتسهیم دانش درکسب وکارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
13 تبیین نقش شبکه های اجتماعی درتوسعه شایستگی کارآفرینانه درایران و دانمارک(براساس داده های 2010 GEM ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 تحلیل شکاف بین کارآفرینی سازمانی و نوآوری: شواهدی مبتنی بر یافته های GEM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 جوان سازی سازمانی؛ مرور سیستماتیک به روش علم سنجی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
16 سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی: مطالعه موردی شرکت های فعال در زمینه فن آوری های برتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 طراحی الگوی رفتار کارآفرینانه کارکنان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
18 فرایند کسب و کار کارآفرینانه مبتنی بر رویدادهای بیولوژیک و متوازن با ایجاد و شکل گیری، بیان تدریجی و مهندسی ژنتیک در ژنوم کسب و کار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 کاربرد مدلهای عمومی خطی در تحلیل عوامل خطر موثر بر آنمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس آمار ایران
20 نقش استراتژیک سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
21 یادگیری کارآفرینانه؛ رویکردی نوین در یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت