دکتر علیرضا بهشتی

دکتر علیرضا بهشتی دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر علیرضا بهشتی

Dr. Alireza Beheshti

دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
2 ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای [Sorghum bicolor (L.) Moench] با استفاده از تجزیه AMMI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 3
3 ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
4 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
5 تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای Sorghum bicolor L. Moench)) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3