دکتر مهدی پارسا

دکتر مهدی پارسا دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی پارسا

Dr. Mehdi Parsa

دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.