خانم دکتر مانوش مهرابی

دکتر مانوش مهرابی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم دکتر مانوش مهرابی

Dr. Manoosh Mehrabi

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مانوش مهرابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش از دور در ژاپن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها، آمادگی یادگیری خود راهبر و خودکارامدی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 3
3 بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضوری وغیرحضوری استان کرمان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 2
5 معرفی ابزار های تولید محتوای الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
6 مقایسه تأثیر شیوه های سنتی (آموزش کلاسی) و نوین (چند رسانه ای) آموزش بر دانش و رضایت مندی دانشجویان دندانپزشکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2