دکتر منصور کیانی مقدم

دکتر منصور کیانی مقدم دانشیار فناوری حمل و نقل دریایی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دکتر منصور کیانی مقدم

Dr. Mansoor Kiani Moghadam

دانشیار فناوری حمل و نقل دریایی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها بر اکوسیستم های دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
2 اولویت بندی عوامل فرعی موثر عامل محیطی در موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 4
3 Quayside Operation in Container Terminals and the Concept of Productivity Enhancement (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی زمینه های کاهش زمان انتظار کشتی های تجاری در اسکله های فله خشک با استفاده از تئوری صف(مورد کاوی بندر امام خمینی) (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی زمینه های کاهش زمان انتظار کشتی های تجاری در اسکله های فله خشک با استفاده از تیوری صف مورد کاوی بندر امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی عوامل موثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 3
9 تحلیل و ارزیابی کیفیت ارایه ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 2، شماره: 1
10 تحلیلی برعملکرد برونداد مدل های اقلیمی CMIP۶ در مقایسه با داده های مشاهده ای کرانه های مکران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 5، شماره: 1
11 تعیین تعداد بهینه مراکز کنترل کامیونها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
12 عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 3
13 عوامل موثر بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان شرکت های کشتیرانی تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 2
14 کاربرد تیوری صف در بهبود عملیات بنادر تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 18، شماره: 70
15 کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
16 کاهش تعداد جابجایی کانتینرها، پیش نیاز اتوماسیون سازی عملیات درون پایانه های کانتینری (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریسک و تاثیربرروی بهبود اثربخشی پایانه های کانتینری (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
2 ارزیابی موفقیت صنایع دریایی براساس اهداف برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
3 اولویت بندی شاخص های تبدیل بندر بوشهر به منطقه آزاد تجاری- صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
4 اولویت بندی عوامل انسانی موثر در موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
5 اولویت بندی عوامل فرعی الزامات قانونی ملی و بین المللی در موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی در دریای عمان و خلیج فارس با تکنیک FAHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
6 اولویت بندی عوامل فرعی موثر عامل زیرساخت در موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
7 Productivity of Container Terminal Operations Through Automation (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
8 بررسی تناسب استراتژیک استراتژ یهای سازمان و منابع انسانی موردمطالعه : سازمان بنادر و دریانوردی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
9 بررسی ساز و کار عملکرد وسایل نقلیه اتوماتیک در ترمینالهای کانتینری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
10 بررسی عوامل ریسک در عملیات کانتینری بنادر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه
11 پتانسیل ها و توانمندی های حضور زنان در جامعه دریایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
12 تحلیل الزامات سیستم جستجو و نجات دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 تحلیلی بر پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
14 تعین راهبردهای کاهش تاثیر تعمیرات شناورها در کارخانجات تعمیر جنوب ایران به روش SWOT (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
15 تعیین راهبردهای کاهش تاخیر تعمیرات شناورها در کارخانجات تعمیر جنوب ایران به روش SWOT (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 کاربرد ارزیابی سیستماتیک ایمنیFSAدر مدیریت ایمنی و حفاظت دریایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی در ارزیابی عملکرد بنادر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
18 کاهش ترافیک کامیون ها در مبادی ورودی بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک