دکتر زهره سادات ریاضی راد

دکتر زهره سادات ریاضی راد استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

دکتر زهره سادات ریاضی راد

Dr. Zohreh sadat Riazi rad

استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پوسته در منطقه غرب ایران با استفاده از منحنی های زمان-مسافت زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی لرزه خیزی گستره کرمان با نگرشی ویژه بر زمینلرزه ۱۳۸۹ ریگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 3
3 مقایسه روش های ژئوالکتریک، الکترومغناطیس و ورویچ در تعیین سطح آب شور و شیرین آبخوانهای ساحلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمین لرزه بر روی یکی از سازه های آموزشی شهر تنکابن (شمال ایران) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
2 ارزیابی اثر فرکانس زمین لرزه بر پایداری فضای زیرزمینی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
3 ارزیابی خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی مطالعه موردی بیمارستان تامین اجتماعی چالوس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 ارزیابی خطر سونامی دریای خزر در منطقه آستارا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 Geometric modeling of Pb-Zn deposit in the South of Markazi province (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
6 SEISMOTECTONIC AND CRUSTAL STRUCTURE IN THE CENTRAL IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 بررسی اثر سرعت برشی بر مقاومت بتن در مقابله با زمینلرزه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی اثر سونامی دریای خزر بر روی ساختمان های شهرهای بابل و بابلسر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی پارامتر ها جنبش زمین در سد میجران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی پارامترهای جنبش زمین در ساختگاه مرکزآموزش فنی و حر فه ای خواهران ساری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی پارامترهای جنبش زمین در سایت پارچین (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
12 بررسی پارامترهای جنبش زمین در منطقه آلاردشت (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 بررسی پارامترهای جنبشزمین در ساختگاه فرودگاه نوشهر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 بررسی تابع انتقال گیرنده لرزه ای در آشتیان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
15 بررسی تغییرات ژرفای ناپیوستگی موهو در گستره تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
16 بررسی جنبش زمین در ساختگاه مرکز آموزش هتلداری و گردشگری رامسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
17 بررسی خطر زمین لرزه در تله کابین شهرستان رامسر با GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
18 بررسی خطر زمینلرزه در منطقه ورزقان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
19 بررسی داده های ژئوفیزیکی شبکه لرزه نگاری اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 بررسی رفتار دینامیکی و استاتیکی جدار شمع درمقابل زمین لرزه (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
21 بررسی زمین لرزه 1389 ریگان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
22 بررسی زمین لرزه ی ۲۰۲۳ جنوب شرق ترکیه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
23 بررسی زمینلغزش در شهر گرمی اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
24 بررسی ساختار سرعتی پوسته در جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
25 بررسی سرعت موج برشی در مقاوم سازی ارگ تبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی سونامی دریای خزربرطبق ارتفاع و سرعت امواج (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 بررسی گسل های فعال استان گیلان و پتانسیل لرزه خیزی گسل ها در منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
28 بررسی لرزه خیزی در منطقه کجور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 بررسی ناهمسانگردی در منطقه غرب ایران (مورموری) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 پهنه بندی خطرزمین لرزه درمنطقه چالوس (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
31 تحلیل خطر سد درودزن و منطقه پاسارگاد واقع در استان فارس (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
32 تحلیل خطر لرزه ای با استفاده از پارامترهای شتاب و جنبش زمین در سد میجران رامسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
33 تخمین سرعت امواج حجمی و عمق ناپیوستگی موهو در منطقه آشتیان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 تعیین بیشینه شتاب وارد شده به ساختگاه سلماس در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
35 تعیین پارامترهای لرزه خیزی در ایران مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
36 تعیین شتاب ناشی از زمین لرزه 1391 سیرچ در محدوده شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
37 تعیین فاکتور کیفیت در شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
38 تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
39 کاربرد رادار GPRبرای تشخیص خرابیهای محلهای تماس لایههای روسازی شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
40 لرزه خیزی مکران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 لرزه زمینساخت و لرزه خیزی پیرامون شهرنوشهر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
42 محاسبه تراز آب زیرزمینی مورد مطالعه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
43 مدلسازی پسلرزه های زمینلرزه های 1391 اهر و ورزقان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
44 مدلسازی همزمان امواج حجمی و تابع گیرنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
45 مطالعه ژئوفیزیک اکتشافی تونل عارفی در جنوب شرق مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
46 مطالعه مقدماتی لرزه خیزی و محاسبه پارامترهای جنبش زمین در شهرستان لاهیجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی