دکتر سیروس احمدی نوحدانی

دکتر سیروس احمدی نوحدانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیروس احمدی نوحدانی

Dr. Siros Ahmadi nohedani

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژیوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی و نقد نظریههای قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 29، شماره: 113
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی بهینه مدیریت سیاسی اقوام در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
2 تبیین بازتاب های جغرافیایی حضور معاودین در دولت آباد تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
3 تحلیل ژیوپلیتیکی تغییرات اقلیمی و اثرات و تهدیدات آن بر آینده استان گیلان (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
4 خلیج فارس در ژئوپلیتیک اقیانوس هند و اتحادیه همکاری های کشورهای حاشیه آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس