دکتر روح اله فتاحی

دکتر روح اله فتاحی دانشگاه شهرکرد

دکتر روح اله فتاحی

Dr. Rohallah Fatahi

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح برنامه ریزی آبیاری گیاه سیب زمینی به منظور ارتقاء شاخص بهره وری آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
2 بررسی تاثیر انواع نوارهای آبیاری قطره ای (تیپ) و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 4
3 بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 16، شماره: 32
4 بررسی جریان خروجی روزنه‎ها با قطر و پوشش‎های متفاوت در سیستم آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
5 تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 1
6 شبیه سازی سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در سامانه آبیاری قطره ای پالسی به کمک مدل رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
7 کاربرد مبانی آب مجازی در افزایش ارزش اقتصادی منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: دشت اراک) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
8 معرفی مدل توزیعی RASAM-d به منظور محاسبه سهم رواناب و زهاب در سیستم-های زهکشی با در نظر گرفتن مفهوم جدید Run-On (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راندمان مالی کشاورزان در دشت اراک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
2 ارزیابی عملکرد مدل داده کاوی M5 و مدل هوش مصنوعی شبکه عصبی (ANN) در برآورد تبخیر و تعرق روزانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سامان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی فنی سه سیستم آبیاری قطره ای درباغات سیب شهرستان سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
4 بررسی پتانسیل گرفتگی قطره چکان ها درسامانه های آبیاری قطره ای مناطق مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
5 بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آقبلاغ با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست TM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
6 بررسی عملکرد دستگاه های تصفیه درواحد کنترل مرکزی تعدادی ازسامانه های آبیاری قطره ای کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 بررسی عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی رواناب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 بررسی عملکردهیدرولیکی قطره چکان های سیستم های آبیاری قطره ای دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 بررسی یکنواختی توزیع آب در سه نوع قطره چکانهای موجود در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 تاثیر تاسیسات تامین فشار و ذخیره آب در ساختمان ها بر روی عملکرد شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
11 تعیین ارزش اقتصادی منابع آب بر اساس نوع محصول در شهرستان اراک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 توسعه سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و بررسی عوامل موثر در پذیرش آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
13 شبیه سازی اثر تعداد بافل ها بر کارایی هیدرولیکی مخازن تماسی کلر با استفاده از روش CFD (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
14 فناوری گرواسیس، راه حلی هیدرولوژیکی در کنترل پدیده بیابانزایی و گرد و غبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
15 کاربرد بیلان هیدروکلیماتولوژی در ارزیابی منابع آب حوضه های شش گانه ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
16 معرفی مدل های توزیعی هیدرولوژی بارش رواناب RASAM وhiro2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران