دکتر سید فرهاد موسوی

دکتر سید فرهاد موسوی استاد منابع آب، دانشگاه سمنان

دکتر سید فرهاد موسوی

Dr. Sayedfarhad Mousavi

استاد منابع آب، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی غلظت نیترات در آب های زیرزمینی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی غلظت نیترات در آب های زیرزمینی استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 اثر ادوات مختلف خاک ورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک غالب شالیزار در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
4 اثر تنش رطوبتی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
5 اثر تنش رطوبتی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 11
6 اثر توام کم آبیاری و شوری بر میزان عناصر غذایی و ماده خشک کلزا و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
7 اثر شدت زهکشی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برنج (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
8 اثر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و کیفیت گندم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 2
9 اثرات تعداد دفعات آبیاری بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 1، شماره: 1
10 اثرات تعداد دفعات آبیاری بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه زیره سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 1
11 اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت رواناب شهری قسمتی از حوضه آبریز کرج بر اساس سناریوهای RCP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
12 ارایه روش هیبریدی برای بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها مبتنی بر هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 11
13 ارزیابی استفاده از پوشش های فیزیکی در کاهش تبخیر از سطح مخازن کوچک آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
14 ارزیابی بازده تله اندازی رسوب در سدهای خاکی کوچک منطقه چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 1، شماره: 2
15 ارزیابی بازده تله اندازی رسوب در سدهای خاکی کوچک منطقه چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 2
16 ارزیابی بازده سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
17 ارزیابی بازده سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 6
18 ارزیابی خطای روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
19 ارزیابی خطای روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
20 ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه ای سیلاب در حوضه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
21 ارزیابی عملکرد مدلهای سری زمانی، شبکه عصبی و سیستم استنتاج عصبی- فازی در پیشبینی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
22 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی ۹ شهر استان اصفهان برای مصارف شرب با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 3
23 ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
24 ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
25 انتخاب شبکه عصبی مطلوب بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
26 انتخاب مدل مناسب برای پیش بینی خشک سالی شهر سمنان در مقیاس زمانی کوتاه مدت ماهانه با استفاده از آمار هواشناسی و مدل های خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
27 انتقال برماید در خاک های زیر کشت گیاهان مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
28 انتقال برماید در خاک های زیر کشت گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
29 اندازه گیری تغییرات روزانه دمای آب و هوای داخل مخازن نیمه پر ذخیره آب با جداره بتن و بتن متخلخل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 53
30 Removal of sulfate from Gamasiab river water samples by using natural nano-Clinoptilolite (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
31 برآورد انتقال بخار آب در خاک های غیراشباع تحت تاثیر پتانسیل اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
32 بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
33 بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
34 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آشغال گیر روی مشخصات گردابه تشکیل شده در دهانه آبگیر نیروگاه های برق آبی در دبی و اعماق استغراق مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 21
35 بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی اثر استفاده از لایه‏های پلی‏استایرن بر کاهش تبخیرمخازن ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه‏خشک (مطالعه موردی: شهر سمنان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 2
37 بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
38 بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینه دمای هوا در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
39 بررسی ارتباط بین شاخص های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه ای در مقیاس های زمانی کوتاه مدت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
40 بررسی الگوی آشوبی دبی جریان رودخانه دز در مقیاس های مختلف زمانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 1
41 بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
42 بررسی تاثیر کاربرد درصد های مختلف نانورس بر هدایت هیدرولیکی خاک های رسی و ماسه ای تحت سه تراکم مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 4
43 بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
44 بررسی تغییرات غلظت نیترات آب های زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
45 بررسی رسوب در مخزن سد زاینده رود با استفاده از مدل های تجربی افزایش و کاهش سطح (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
46 بررسی سرریزهای چند وجهی با پلان مستطیلی و U شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
47 بررسی سرریزهای چند وجهی با پلان مستطیلی و U شکل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
48 بررسی شاخص های مختلف خشک سالی برای یافتن تطبیق پذیرترین شاخص (مطالعه موردی: شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
49 بررسی عددی تغییرات بستر فرسایش پذیر اطراف خط لوله مستغرق تحت اثر صفحه محافظ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
50 بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 3
51 بررسی کاربرد زغال زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری زدایی آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
52 بررسی مشکلات بهره برداری از شبکه آبیاری سمت راست نکوآباد در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 2
53 بررسی و آزمون تطابق هیدروگراف های واحد مصنوعی و طبیعی در حوضه آبخیز سد زاینده رود "زیر حوضه پلاسجان" (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
54 بررسی و آزمون تطابق هیدروگراف های واحد مصنوعی و طبیعی در حوضه آبخیز سد زاینده رود "زیر حوضه پلاسجان" (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 4
55 بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 3
56 بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنه ی سد دز با استفاده از الگوریتم جست و جوی ذرات باردار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
57 بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری تحت شرایط خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: سد آیدوغموش) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
58 بهینه سازی روش های توسعه کم اثر (LID) در کنترل کمی و کیفی سیلاب های شهری با لحاظ اثرات تغییر اقلیم با استفاده از الگوریتم های بهینه ساز چندهدفه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
59 بهینهسازی بهرهبرداری از سد مخزنی با الگوریتم جستجوی کلاغ براساس یک مدل تصمیمگیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
60 بهینهسازی طرح اختلاط بتن متخلخل بهمنظور کاهش رواناب معابر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
61 پیش بینی خشک‎ ‎سالی استان اصفهان با استفاده از الگوهای‎ ‎مختلف سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
62 پیشروی جبهه رطوبتی از منبع نقطه ای در سطوح شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
63 پیشروی جبهه رطوبتی از منبع نقطه ای در سطوح شیب دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
64 تاثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 1
65 تاثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی پیاز (Allium cepa L.) در اصفهان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
66 تاثیر شدت پادلینگ بر نگهداشت آب در خاک و میزان آب مصرفی برای پادلینگ در سه بافت خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
67 تاثیر کم آبیاری به روش PRD به همراه تنظیم کننده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گلرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 8
68 تاثیر کم آبیاری به روش PRD به همراه سالیسیلات سدیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 1
69 تاثیر گلرنگ و کاربرد مس، کادمیم، روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
70 تاثیر گلرنگ و کاربرد مس، کادمیم، روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
71 تجمع فلزات سمی ناشی از کاربرد لجن در کشاورزی آیا مقررات USEPA حفاظتی است؟ (قسمت اول) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 4
72 تجمع فلزات سمی ناشی از کاربرد لجن در کشاورزی آیا مقررات USEPA حفاظتی است؟ (قسمت دوم) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 1
73 تحلیل پارامترهای رودخانه با استفاده از شاخص های مبتنی بر نظریه آشوب (مطالعه موردی: دبی جریان رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
74 تحلیل پدیده های هیدرولیک با رویکرد الکتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 2
75 تحلیل جریان رودخانه کارون در سه مقیاس روزانه، ماهانه، و فصلی با استفاده از شاخص های نظریه آشوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
76 تحلیل منطقه ای منحنی تداوم جریان برای زیرحوضه های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
77 تحلیل هیدرولیکی و سازهای ساماندهی رودخانه بابلرود با استفاده از چند نرمافزار کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
78 تخصیص آب با استفاده از نرم افزارهای WEAP و Vensim (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
79 تخصیص بهینه آب بین شبکه های آبیاری حوضه زاینده رود با رویکرد اقتصادی و بررسی عملکرد توزیع آب داخل شبکه (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
80 تخمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
81 تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
82 تخمین تبخیر و تعرق از پروفیل خاک در حضور مالچ های چوبی، سنگی و تراشه های لاستیکی به روش سطح شار صفر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
83 تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
84 تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 8
85 تشخیص یک مرحله ای آفت کشها در آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
86 تعیین معادله فشار ورودی به لوله های فرعی آبیاری بارانی با در نظر گرفتن دبی متفاوت برای آبپاش ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
87 تغییرات کیفیت زه آب زهکش های مهم تخلیه شونده به زاینده رود و اثر آنها بر این رودخانه در یک دوره یکساله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
88 تغییرات کیفیت زه آب زهکش های مهم تخلیه شونده به زاینده رود و اثر آنها بر این رودخانه در یک دوره یکساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
89 توسعه روش نیمه ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور بهبود شبیه سازی جریان های سطح آزاد با شرایط مرزی باز (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 1
90 توسعه مدل گیاهی ترکیبی بر پایه مدل CSM-CERES-Maize برای مدیریت آبیاری و ارزیابی شبیه سازی شاخص های رشد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 2
91 جذب سرب از پساب صنعتی توسط خاکستر پوسته شلتوک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
92 حساسیت مدل CERES – Maize نسبت به پارامترهای فیزیکی خاک برای تخمین محصول ذرت علوفه ای تحت دو سطح کود نیتروژنه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
93 شبیه سازی توزیع رسوب در مخزن سد کوثر با استفاده از الگوی توزیع رسوب مخزن سد دز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
94 شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 1
95 شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
96 شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
97 طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
98 طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگرهای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
99 عملکرد بتن متخلخل حاوی افزودنی جهت کاهش سیلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 13، شماره: 1
100 کارآیی سدهای تاخیری در مدیریت و کاهش سیلاب های دروازه قرآن شیراز با شبیه سازی نیمه توزیعی بارش- رواناب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 56
101 کاربرد الگوریتم هیبریدی ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات-نهنگ (LSSVM_WOA) جهت ریز‌مقیاس‌نمایی و پیش‌بینی بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه کارون 3) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
102 کاربرد توابع مفصل و الگوریتم های هوشمند در تحلیل خشک سالی هواشناسی شاهرود (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
103 کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی بسط داده شده در یک حوضه آبریز برای برآورد دبی ماهانه در زیرحوضه ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز بهشت آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
104 کاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
105 کاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
106 کاربرد مدل هیدرواکونومیک در بررسی سناریوهای قیمت آب کشاورزی و اثرهای بین بخشی آنها (مطالعه موردی: شبکه های آبیاری پایاب سد زاینده رود) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
107 کاربرد نرم افزار MIKE21 در روندیابی جریان رودخانه جزر و مدی زهره (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 60
108 کمیت و کیفیت رسوب گذاری در شبکه های آبیاری نکوآباد و آبشار در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
109 مدل سازی آبخوان ملایر توسط مدل آب های زیرزمینی MODFLOW و مدل شبیه سازی آب سطحی SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
110 مدل سازی عددی اثر تغییر هندسه سازه راه ماهی بر جریان عبوری از بازشدگی قائم آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 1
111 مدل سازی هیدرولیکی شبکه آبرسانی فضای سبز با استفاده از EPANET و پیش بینی مشخصات هیدرولیکی آن به کمک هوش مصنوعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
112 مدلهای برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه با برخورداری از ویژگی های فیزیوگرافیک برای حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
113 مدلهای برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه با برخورداری از ویژگی های فیزیوگرافیک برای حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
114 مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 1
115 مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 4
116 مطالعه تاثیر رسوب زدایی سد سپید رود بر شبکه آبیاری سپید رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 1، شماره: 2
117 مطالعه تاثیر رسوب زدایی سد سپید رود بر شبکه آبیاری سپید رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 2
118 مطالعه تجربی کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش‌های پلی‌استایرن، چوب و موم و تخمین آن با الگوریتم‌های هوشمند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
119 مطالعه ریختشناسی پیچان رودها با جریان کنترل شده با استفاده از تکنیکهای RS و GIS (مطالعه موردی: رودخانه زایندهرود در پاییندست سد زایندهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
120 مطالعه کیفیت شیمیایی و آلودگی آب زاینده رود در بالادست به دیازینون و توان خودپالایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
121 معرفی رویکردی نوین به منظور مدل سازی هندسی و محاسبه احجام گوره های حفاظت سواحل رودخانه ها در برابر سیلاب (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
122 معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
123 مقایسه روش های برنامه ریزی بیان ژن و رگرسیون های پارامتریک و ناپارامتریک در پیش بینی دبی میانگین روزانه رودخانه کارون (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ملاثانی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
124 مقایسه روشهای دو نقطهای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچهای گردشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
125 مقایسه نوع و فاصله زهکش های سطحی در کشت کلزا پس از زراعت برنج در رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
126 مقایسه نوع و فاصله زهکش های سطحی در کشت کلزا پس از زراعت برنج در رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
127 مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامترگلف در بالای سطح ایستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
128 یک مدل ریاضی جهت برآورد مقدار رسوبگذاری در مخازن سدهای کوچک( فاقد آمار) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آب مغناطیسی بر یون سدیم خاک تحت شوریهای مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
2 اثر ادوات مختلف خاک ورزی بر میزان آب مصرفی خاک غالب شالیزار در استان گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر استفاده از پساب های حاوی نیترات بر عملکرد ذرت علوفه ای در سامانه های مختلف زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
4 اثر PRD بر عملکرد، برخی اجزای عملکرد، راندمان آب مصرفی و غلظت عناصر غذایی در کلزا (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 اثر توأم کم آبیاری و شوری بر میزان عناصر غذایی و تجمع ماده خشک کلزا (رقم زرفام) تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر رینگ مروس بر هدایت الکتریکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 اثرات تجمعی و باقی مانده مواد آلی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
8 اثرات کاربرد همزمان روش آبیاری قطره ای زیر سطحی و مدول ET-HS در افزایش WUE در آبیاری برخی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
9 اثرات محدودیت آبیاری در مرحله ابتدائی رشد بر عملکرد ارقام سیب‌زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 ارزیابی بهبود مقاومت کششی بتن با استفاده از خاکستر پسماندهای مخروط کاج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
11 ارزیابی پیامدهای برچیدن سدسفیدرود ازمنظررسوب گذاری ومورفولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 ارزیابی راندمانهای سیستم آبیاری شیاری در اراضی یکپارچه و پراکنده استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
13 ارزیابی روش تهیه بیلان منابع آب در محدوده مطالعاتی سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
14 ارزیابی عملکرد استهلاک انرژی انواع سرریزهای پلکانی با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
15 ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل CERES_Maize در شبیه سازی ماده خشک ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 ارزیابی کارایی مدلهای کاهش و افزایش سطح در توزیع رسوب در مخازن نسبت به گذشت زمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 ارزیابی محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از روش فائو - پنمن – مانتیث درشاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
18 استفاده از بقایای ساقه افتابگردان برای حذف کادمیم از محلولهای آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 استفاده از روش آبیاری مغناطیسی برای اصلاح آب و خاک و کاهش بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
20 استفاده از ساقه آفتابگردان به دو صورت خام و اصلاح شده برای حذف نیکل کروم و کادمیم از پساب صنعتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 استفاده از مدل SWAP به منظور بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آب شور بر رطوبت خاک منطقه رودشت اصفهان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 استفاده از مدل SWAP در بررسی شوری خاک منطقه رودشت اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
23 اصلاح الگوی مصرف آب در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
24 انتخاب دبی مناسب در سیستم آبیاری قطرهای به منظور کاهش تلفات آب و افزایش بهره برداری از سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
25 برآورد تبخیر و تعرق مرجع و آنالیز حساسیت به متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک بیارجمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
26 برآورد ضریب زبری جریان در نهرهای طبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 برآورد فرسایش و رسوبگذاری در سرشاخه های اصلی زاینده بود با استفاده از مدل کامپیوتری HEC-6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
28 بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت همدان- بهار تحت الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در یک خشک کن خورشیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
30 بررسی اثر کاربرد کاه جو به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 بررسی بحران آب استان سمنان و ارائه راهکارهای مدیریتی (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
32 بررسی بهبود نفوذپذیری در خاکهای رسی و شور در اثر خاک ورزی و افزایش مواد مالچی (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
33 بررسی پارامترهای هیدرودینامیک جریان توربولانسی در حوضچه هایآرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
34 بررسی پایداری سنـگچین در گروه پایهها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بررسی پراکنش مکانی سرب و شوری خاک در شالیزارهای اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بررسی تاثیر آب گریزی سطح خاک بر آبشویی کلراید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی تاثیر آبشوئی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و عملکرد محصول گندم در شرایط شوری آب و خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر افزایش نفوذ آب باران به خاک و کاهش رواناب با استفاده از باران ساز مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
39 بررسی تأثیر آب شور و دور آبیاری بر تغییرات زمانی SAR و ECدر آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
40 بررسی تغییرات خصوصیات خشکسالی اقتصادی- اجتماعی و تأثیر تغییر اقلیم بر آن در دوره آتی(مطالعه موردی: زیر حوضه قر هسو استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
41 بررسی تغییرات دمایی آب و هوای مخازن بتنی آب با جداره بتن متخلخل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی تغییرات مکانی سرعت نفوذ در خاک های شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 بررسی جانمایی سازه های هیدرولیکی با توجه به نوسانات بستر رودخانه تحت پدیده فرسایش و رسوب با استفاده از مدل ریاضی HEC- RAS مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود سمنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
45 بررسی خشکسالی هواشناسی شهر سمنان با استفاده از شاخصهای خشکسالی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
46 بررسی سناریوهای مختلف مدیریتی به منظور کاهش آبشویی نیترات با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری آب کشاورزی از دیدگاه کارشناسان:مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 بررسی غلظت سرب و کادمیوم درآب رودخانه ی زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بررسی کیفی آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 بررسی مشاهدات آزمایشگاهی رفتار سنگ چین در اعماق ناپایداری در گروه پایه ها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
51 بررسی میانگین سالیانه و فصلی کیفیت آب زاینده رود با استفاده از نقشه های GIS  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
52 بررسی میزان کاهش شوری زهآب کشاورزی توسط فیلترهای شنی حاوی مواد آلی و معدنی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
53 بررسی نقش کوهستان به عنوان مهمترین منبع تامین آب و مشکلات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 بررسی و تحلیل دبی جریان رودخانه گرگر ازدیدگاه نظریه آشوب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 بررسی ویژگیهای جریان اطراف آبشکن نفوذپذیربااستفاده ازنرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
56 بررسى پدیده نشست زمین تحت تأثیر افت سطح آبهای زیرزمینى مطالعه موردی: دشتهای مهم استان سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
57 بهبود عملکرد راه ماهی حوضچه و سرریز با استفاده از روشهای عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
58 پتانسیل آلایندگی آب و استفاده از نانو ذرات در کاهش آلودگی آبها (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
59 پیش بینی ارتفاع رسوب در پشت بدنه سد زاینده رود با استفاده از مدل کاهش سطح (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
60 پیش بینی حداکثر بارش 24 ساعته در شهرستان ارومیه با استفاده از توزیع های آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
61 پیشبینی خشکسالی شهر سمنان با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
62 پیشنهاد جاذب مناسب جهت تصفیه پساب شهری با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
63 تاثیر اضافه کردن افزودنی های معدنی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و نفوذ پذیری بتن متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
64 تاثیر دخالت های انسانی بر خط ساحلی دریا (مطالعه موردی بندر امیرآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
65 تاثیر زمان کاربرد آب شور بر عملکرد و برخی خصوصیات گیاه گندم (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
66 تاثیر شدت های مختلف پادلینگ بر رطوبت وزنی و چگالی حجمی خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
67 تاثیر شدت های مختلف گل خرابی بر سرعت نفوذ آب به خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 تاثیر لایروبی در بازاریابی سرعت نفوذ اولیه چند طرح تغذیه مصنوعی در استان اصفهان (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
69 تاثیر مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد محصول گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
70 تأثیر پساب بر خصوصیات ارقام چمن ژاپنی ) ) Zoysia spp. در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
71 تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب عناصر مغذی توسط چمن در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
72 تأثیر روش و رژیم های مختلف آبیاری در زراعت سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
73 تأثیر فاصله پایه و تراز سنگ چین نسبت به بستر در پایداری سنگ چین اطراف پایه پل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 تحلیل حساسیت متغیرهای اقلیمی در برآوردETo پتانسیل به روش فائو- پنمن –مانتیث (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
75 تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چندمتغیره کوپلا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
76 تخمین رطوبت برگ گیاه و تشخیص زمان آبیاری با استفاده از حسگر خازنی برگ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
77 تخمین مؤلفههای منابع آب حوضه آبریز همدان- بهاربا استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
78 تشخیص تنش آبی برگ گیاه با استفاده از ضریب دیالکتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
79 تصحیح ضرایب افت کریستین سن با در نظر گرفتن دبی غیریکنواخت در طول لترال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 تعیین ارتباط بین سرعتنفوذ آب با تراکم و وزن مخصوصظاهری در دو بافت خاک شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 تعیین بهترین معادله انتقال رسوب در رودخانه تجن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 تعیین توزیع مکانی عنصر روی به کمک زمین آمار در خاک های شالیکاری، مطالعه موردی، منطقه لنجان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
83 تعیین محل حفر چاه آب با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی FANPوGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
84 تعیین وزن مخصوص ظاهری لایههای مختلف خاکهای شالیزاری با بافتهای متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 چگونگی توزیع رسوب در تعدادی از مخازن سدهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 حذف سولفات از نمونه آب رود گاماسیاب با استفاده از کلینوپتیلولیت طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
87 حذف نیترات آب زهکشی با استفاده از فیلتر آلی کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 حساسیت تبخیر تعرق مرجع برآورد شده به روش فائو پنمن مانتیث به متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاههای اصفهان و شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
89 خصوصیات هندسی درز و شکاف های خاک های متورم شونده اراضی شالیزاری استان گیلان پس از برداشت محصول (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 شبیه سازی عددی تاثیرشکل مقاطع تکیه گاه پل برنیروهای هیدرودینامیک وارد برآن و تحلیل الگوی جریان با نرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
91 شبیه سازی میزان نیترات وارد شده به منابع آب زیرزمینی ناشی از فعالیتهای کشاورزی با استفاده از مدل ریاضی AVSWAT-X و GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
92 طراحی سطح مقطع تخلیه کننده تحتانی سد با مدل عددی فلوینت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
93 طراحی و ساخت بالابرتسمه نقاله ای پشت تراکتوری با محرک P.T.O برای انتقال محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
94 کاربرد آبهای بازیافتی در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
95 کاربرد روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در تحلیل کاهش پساب شهری با استفاده از بتن متخلخل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
96 کاربرد روش های بعد همبستگی و فضای فاز در تحلیل دبی ایستگاه های پایین دست زاینده رود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
97 کاربرد سیستم استنتاج فازی در ارزیابی کیفیت آب شرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
98 کاربرد فیلترهای حاوی شن، زئولیت و مواد آلی برای کاهش میزان هدایت الکتریکی زه آب کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
99 کاربرد مدل SWATدر تخمین رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
100 کنترل آلودگی پساب حاوی نیترات با استفاده از مدیریت سطح ایستابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
101 مدل سازی عددی الگوی انتقال رسوب در دهانه ورودی مجتمع بندری نکاء تحت تأثیر امواج و جریان های دریای خزر با استفاده از مدل عددی MIKE (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
102 مدل سازی عددی و ارزیابی مزرعه ای آبیاری جویچه ای گردشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
103 مدلسازی عددی الگوی انتقال رسوب کانال ورودی و حوضچه بندر نکا تحت تاثیر امواج و جریانهای دریای خزر با استفاده از مدل عددی MIKE (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
104 مدیریت آب مصرفی گیاهان زینتی در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
105 مدیریت منابع آب با استفاده از نرم افزار WEAP مطالعه موردی:حوضه نازلوچای (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
106 مدیریت منابع آب حوضه نازلوچای با استفاده از نرم افزار Vensim (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
107 معرفی مدل حاصل از اتصال مدل CERES-Maize با مدل SWAP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
108 مقایسه قابلیت شبکه عصبی مصنوعی و توابع رگرسیونی در برآورد بار معلق رودخانه (مطالعه موردی رودخانه طرق در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
109 مقایسه میزان مصرف آب در روشهای معمول آبیاری و گلخانهای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
110 مکان یابی محل حفر چاه آب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران