پروفسور ساسان یزدانی

پروفسور ساسان یزدانی استاد دانشگاه صنعتی سهند

پروفسور ساسان یزدانی

Prof. Sasan Yazdani

استاد دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Wear behavior of laser cladded Ni based-WC-La۲O۳ hybrid composite coating on H۱۳-Steel at elevated and ambient temperatures (دریافت مقاله) مجله ی بین المللی انجمن آهن و فولاد ایران دوره: 18، شماره: 1
2 تاثیر مقادیر سیلیسیم و زمان آستمپر بر دمای شکست نرم به ترد چدن نشکن آستمپر نیمه آلیاژی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجاد ساختار نانو بینیت سطحی در یک فولاد کم کربن کربوره شده (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
2 Effect of Electro-Slag Remelting and Homogenization Heat Treatment on Corrosion Resistance of Low-carbon Steels. (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
3 بررسی آزمون پراش اشعه ایکس و نقش آستنیت باقیمانده روی خواص مکانیکی فولاد بینیتی نانوساختار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
4 بررسی اثر ضخامت مبرد و عملیات حرارتی بر روی مقاومت سایشی چدنهای نشکن آستمپر کاربیدی (CADI) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 بررسی پایداری حرارتی آستنیت در فولاد بینیتی نانو ساختار دما پایین طی فرایند تمپرینگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 بررسی تأثیر عملیات ترمومکانیکی بر روی خواص مکانیکی چدن داکتیل آستمپر نیمه آلی اژی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 بررسی تغییرات ابعادی چدن داکتیل آستمپر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
8 بررسی خواص میکانیکی فولادهای بینیتی نانو کریستالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
9 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد بینیتی کمکربن در فرآیند جوشکاری FB-TIG (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
10 بررسی قابلیت ماشینکاری چدت داکتیل آستمپر آستنیته در ناحیه فازی فریت و آستنیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی قابلیت ماشینکاری چدن داکتیل آستمپر نیمه آلیاژی Cu – Ni – Mo مورد استفاده در قطعات ضخیم در سه دمای مختلف آستمپر (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی میکروساختار و چقرمگی ضربه یک فولاد بینیتی دما پایین نانو ساختار (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 تاثیر امواج فراصوت بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش A-TIG فولاد بینیتی کم کربن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
14 تاثیر پارامترهای عملیات همدما بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای بینیتی دما پایین نانو ساختار (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
15 تاثیر دما و زمان آستمپرینگ و درصد نیکل در رفتار مکانیکی و آستمپرپذیری Mo-Ni-Cu چدن نشکن آستمپر (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
16 تاثیر دما و زمان آستمپرینگ و درصد نیکل در رفتار مکانیکی و آستمپرپذیری چدن نشکن آستمپر Mo-Ni-Cu (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
17 تاثیر دماهای مختلف آستنیته کردن در ناحیه دو فازی برخواص مکانیکی چدن داکتیل آستمپر (MADI) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 تاثیر دمای بازپخت بررفتار خستگی فولاد SAE 1045 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
19 تاثیر شدت جریان در فرایند جوشکاری A-TIG بر ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه ی اتصال فولاد بینیتی کمکربن استحکام بالا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
20 تاثیر عملیات حرارتی تحت هیدورژن بر ریز ساختار و هیسترزیس لوپهای آلیاژ Ni-Fe 15-Mo5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
21 تاثیر عملیات ساچمه زنی بر رفتار خستگی چدن داکتیل آستمپر نیمه آلیاژی Ni-Cu (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
22 تاثیر عملیات ساچمه زنی بر رفتار خستگی فولاد SAE 1045 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
23 تاثیر نگهداری در دماهای زیر صفر درجه بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپر نیمه آلیاژی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 تأثیر پوشش الکترولس نیکل - مس - فسفر بر رفتار خستگی فولاد Ck45 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
25 تأثیر دمای آستمپر بر بهبود رفتار خستگی چدن داکتیل ‌آستمپرنیمه آلیاژی Ni-Cu (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
26 تأثیر عملیات آمادهسازی قبل از پوششکاری بر رفتار خستگی فولاد SAE1045 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
27 تأثیر عملیات ساچمه زنی بر رفتار خستگی فولاد 1045SAE (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 تأثیر عملیات ساچمه‌زنی بر رفتار خستگی چدن داکتیل ‌آستمپر نیمه آلیاژی Ni-Cu (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
29 تولید ورق زرهی پیشرفته کم کربن پرکربن با مقایسه خواص مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
30 جایگزینی عملیات حرارتی کربو-آستمپرینگ به جای کربوره-کوئنچ-تمپر-روی فولاد های (EC80) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 حذفNi(II) از محلولهای آبی توسط DMG (Dimethyglyoxime) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 طراحی و توسعه فولادهای بینیتی دما پایین نانوکریستالی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
33 طراحی و ساخت فولادهای بینیتی نانوساختار دما پایین و بررسی پایداری حرارتی آستنیت باقیمانده طی فرایند سرمایش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
34 طراحی و ساخت فولادهای نانو ساختار با کارایی بالا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
35 کاربرد چدن آستمپرشده ( ADI ) درساخت اتصالات نیامی سازههای فضاکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
36 مشخصه یابی ریزساختاری بینیت نانوساختار ایجاد شده از طریق فرآیند آسفورم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران