دکتر مرتضی احمدی

دکتر مرتضی احمدی استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرتضی احمدی

Dr. Morteza Ahmadi

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analytical model for studying the effect of weak bedding plane on wellbore stability (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 3
2 اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر ۱۰ تونل گاوشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
3 استفاده از روش مونت کارلو ترکیبی برای یافتن سطح بحرانی شکست در شیروانیها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
4 Seismic Response of Underground Opennings: with an Insight into Siah Bisheh Caverns (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 1
5 بررسی اثر زمان تأخیر در اندازه گیری تنش برجا به کمک اثر کایزر با استفاده از روش انتشار آوایی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 1
6 بررسی پایداری دراز مدت مغار نمکی به منظور ذخیره سازی هوای فشرده (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 3
7 بررسی پایداری دراز مدت مغار نیروگاه سدآزاد با استفاده از نتایج ابزاردقیق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 1
8 مقایسه روش های حفاری تونل در محیط عمیق آبرفتی، مطالعه موردی قطعه شماره یک تونل انتقال آب گلاس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analytical investigation of failure criteria in determination of the optimum direction of drilling (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
2 آنالیز احتمالی پایداری توده لغزنده دونا- سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 اثر مقیاس بر روی رفتار برشی درزه سنگ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
4 اثر همگرایی مورب قاره-قاره در زاگرس بر جزءبندی دگرشکلی در گسلهای راندگی و امتداد لغز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)
5 ارائه طرح زهکشی برای پائین آوردن سطح آب و جلوگیری از نشت آب به ساختگاه نیروگاه سد کارون ۴ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 ارائه معیار شکست برای سنگ های تبخیری با رفتار پلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی دقت مدل های مختلف در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
8 استفاده از شبکه عصبی در بررسی پایداری شیب های خاکی همگن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 استفاده از نتایج آزمایش پانچ برای ارزیابی غیر مستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 استفاده از نتایج آزمایش پانچ در رده‌بندی ژئومکانیکی سنگ به جای مقاومت فشاری تک‌ محوری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
11 الگوی بهینه فنی – اقتصادی چالزنی وآتشباری تونل شماره 4 محور یاسوج-بابامیدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
12 اندازه گیری تنش های پیشین اعمال شده به سنگ براساس حافظه تنش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 برر سی رفتار تک محوری سنگ با استفاده از داده های انتشار آکوستیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
14 بررسی آزمایش انتشار اکوستیک در اندازه گیری تنش پیش بارگذاری در ماسه سنگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
15 بررسی آسیب در نمونه سنگی تحت اثر بار سیکلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 بررسی اثر آب بر پایداری فضای زیرزمینی و عملکرد سیستم نگهداری با نگرشی ویژه به مغار طرح تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
17 بررسی اثر آب بر پایداری فضای زیرزمینی و عملکرد سیستم نگهداری با نگرشی ویژه به مغار طرح تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
18 بررسی اثر نوع سیال بر هندسه شکاف ایجاد شده در عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
19 بررسی امکان تخمین تنش با استفاده از مغزه حفاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
20 بررسی پایداری تکیه گاه های سنگی سد بتونی کارون4 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی پایداری شیب های خاکی همگن با استفاده از شبکه فازی-عصبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
22 بررسی پایداری و نگهداری تونل تالون با استفاده از روشهای تجربی و عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
23 بررسی پدیده فشارندگی در تونل در دست احداث جاده هراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
24 بررسی تاثیر فرکانس بار زلزله بر پایداری سازه‌های زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
25 بررسی تاثیر محدوده تنش بر رفتار خستگی نمونه سنگ در بارگذاری دوره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
26 بررسی تحلیلی معیارهای شکست در تعیین جهت بهینه حفاری (مطالعه موری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
27 بررسی تعیین تک محوری سنگ آهک با استفاده از دستگاه پانچ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
28 بررسی تغییرات چقرمگی شکست سنگ آنیزوتروپ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
29 بررسی تنش های حرارتی و مکانیکی سنگ ناشی از سوراخ کاری لیزری در مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
30 بررسی رفتار تابع زمان سنگ نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
31 بررسی رفتار سنگ تحت بارگذاری چرخه ای با استفاده از پارامترB-VALUE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
32 بررسی رفتار وابسته به زمان پی در ساختگاه سد گتوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
33 بررسی روند گسترش ترک در نمونه های سنگی با رفتار ترد و شکننده با استفاده از روش انتشار آکوستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 بررسی شکست توده سنگ با استفاده از روش انتشار آکوستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
35 بررسی شکست نمونههای بتنی تحت خمش با استفاده از روش انتشار آوایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی عددی سه بعدی مقدار تغییر شکل حین پیشروی انفجاری با توجه به منطقه خرد شده "با نگرشی ویژه به تونل گاوشان" (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
37 بررسی عوامل موثر بر مقدار انرژی ویژه درعملیات لیزر در سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 بررسی گسترش هاله خردشده در اثر حفاری انفجاری تونل، به روش المان مجزای سه بعدی بانگرشی ویژه به تونل گاوشان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 بررسی مکانیزم برش درزه مصنوعی با استفاده از رابطه پاتون و بارتون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 بررسی میزان تنش و جابجایی تونل دایروی شکل به صورت سه بعدی بر اساس مدلهای مختلف کرنش (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 پیش بینی رفتار روانگرایی در خاک ماسه ای با استفاده از مدل یکپارچه به روش ضمنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
42 پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی قطعه سوم تونل قمرود) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
43 تاثیر خصوصیات توده سنگ درجا بر روی میزان خرد شدگی سنگ آهن چادرملو در اثر انفجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معادن روباز ایران
44 تاثیر لایه بندی بر پایداری چاه قائم مخازن هیدروکربوری به روش عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
45 تاثیر نوع رفتار اصطکاکی سطح تماس پوشش بتنی تونلهای مکانیزه و زمین بر بارهای القایی در سازه تحت شرایط بارگذاری ناشی از زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
46 تحلیل برگشتی به کمک احتمالات – مطالعه موردی تونل خماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
47 تحلیل پایداری گوه های متقارن در سقف تونلهای دایره ای در شرایط وجود آب و نیروهای دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
48 تحلیل پایداری مغار ذخیره سازی مواد هیدروکربوری منطقه گچسارانبا استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
49 تحلیل پایداری مغازه های سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
50 تحلیل رفتارسدمخزنی کالپوش با استفاده از ابزارهای دقیق و آنالیز برگشتی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
51 تحلیل عددی اثر زلزله بر روی مغارهای نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
52 تحلیل عددی پایداری تونل ا استفاده از امتیاز توده سنگ با نگرشی ویژه به تونل راه آهن شیبلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
53 تخمین تنش برجا توده سنگ با استفاده از روش های آزمایشگاهی مبتنی بر مغزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
54 تخمین جهت و مقدار تنش های برجای نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد با استفاده از روش انتشار آوایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
55 تخمین سرعت موج برشی با توجه به سرعت موج فشاری و لیتولوژی به روش گرینبرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
56 تخمین میزان جابجایی در سقف و دیواره تونلهای راه آهن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
57 تخمین نقطه اثر کایزر حاصل از سیگنال های انتشار اکوستیک سنگبا استفاده از روش ترکیب تخمین گرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
58 تعیین حداقل طول گیرداری پیچسنگهای تمام تزریق دوغابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
59 تعیین خصوصیات ژئومکانیکی و تحلیل پایداری ترانشه پل کاکارضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
60 تعیین دبی نشت آب به ترانشه نیروگاه سد کارون 4 و تاثیر آن بر پایداری دیواره شیبدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
61 تعیین دبی ورودی آب به مغار نیروگاه رودبار لرستان و بررسی عملکرد پرده آب بند در جلوگیری از ورود آب به مغار به روش عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
62 تعیین عمق برش در کارگاه W۳ معدن زغال سنگ پرورده طبس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
63 تعیین نیروی پیشران ماشین TBM در زمین های مچاله شونده مطالعه موردی: تونل انتقال آب سبز کوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
64 رفتارنگاری انفجارسنگ و فعالیتهای دینامیکی توسط روش ریزلرزهنگاری و انتشار آوایی در معادن زغالسنگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
65 روش های حفاری جهت ذخیره سازی گاز در مغارهای نمکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 روش های شناسایی گسترش ترک در سازه های بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 روشی ساده شده برای بررسی تاثیر چگالی شکستگی ها در فرآیند شکستگی هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
68 طراحی پوشش بتنی تونل تحت فشار براساس اندرکنش هیدرومکانیکی تود هسنگ و پوشش در تونل آ ب بر سد سیمره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
69 طراحی پوشش برای تونل و چاه تحت فشار آبگذر نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
70 طراحی پوشش فلزی پنستاک تحت فشار براساس اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش در تونل آب بر سد سیمره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
71 طراحی پوشش نهایی مغار ذخیره سازی نفت گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
72 طراحی پوشش نهایی مغار ذخیرهسازی هیدروکربورها مطالعه موردی: مغار گچساران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
73 طراحی شیب بهینه و نهائی پلکان معدن روباز سرب و روی انگوران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معادن روباز ایران
74 طرح بهینه میل مهارهای مغار نیروگاه کارون 3 بر اساس روشهای مختلف طراحی میل مهارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
75 عوامل موثر بر مدت زمان یک سیکل پیشروی دستگاه TBM در تونل انتقال آب کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
76 کاربرد توابع بهینه سازی در تحلیل پایداری سطوح شیبدار و مقایسه آن با روش های موجود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوی آتشباری تونل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
78 گذر از مسیر سنگی،‌ آبرفتی و آبدار با EPB TBM در قطعه 1 تونل بلند قمرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
79 محاسبه مدول تغییر شکل پذیری در توده سنگهای مسیر تونل جاده هراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
80 محاسبه میزان لرزش سطح زمین در اثر حرکت قطار در تونلهای راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
81 مدل ریاضی تخصیص انعطافپذیر کامیونهای چند ظرفیتی در معادن روباز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معادن روباز ایران
82 مدلسازی الگوی یکپارچه خمیری گرانرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
83 مدلسازی رفتار وابسته به زمان خاک های رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
84 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تنش جانبی بر پدیده اثر کایزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
85 مطالعه تاثیر رفتار ویسکوزیته سیال تزریق بر روی الگوی شکست نمونه ها، فشار شروع شکست و فشار آنی شکست تحت شکست هیدرولیکی مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
86 مقایسه تغییرشکل وابسته به زمان بدست آمده از روش عددی و تحلیلی با مقدارواقعی ابزارنگاری در تونل انتقال آب گاوشان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 مقایسه رفتارخزشی سنگهای شکننده ترک دار و بدون ترک (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
88 مقایسه روش های مختلف ذخیره سازی گاز در فضاهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
89 مقایسه روشهای انتشارصوت AE و شکست هیدرولیکی برای اندازه گیری تنش برجا سدسیمره (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
90 مقایسه و امکان سنجی روشهای ژئورادار و انتشار آوایی در بررسی گسترش ترک در بدنه سدهای بتنی دوقوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا
91 مقایسه و امکانسنجی روشهای ژئورادار و انتشارآوایی در بررسی گسترش ترک در بدنه سدهای بتنی دوقوسی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
92 مکان یابی مناطق ریزشی و تخمین پارامترهای مقاومتی سنگ های مسیر تونل امام زاده هاشم با استفاده از روش لرزه ای TSP۲۰۳ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
93 نقش مواد تشکیل دهنده خاک در تراکم و نفوذ پذیری آن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران