دکتر پرویز احمدی

دکتر پرویز احمدی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پرویز احمدی

Dr. Parviz Ahmadi

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد دوسوتوانی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 6
2 ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت های خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 36
3 الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 11
4 Evaluation of Predictive Factors of Empyema in Children with Parapneumonic Pleural Effusion (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 10
5 Explaining and Testing the Aboriginal Model of Shopping Malls’ Success: (Case Study: Shopping Malls in Tehran) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 1
6 Model Design for Personnel Selection with Data Mining Approach (Case Study: A Commerce Bank of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی تاثیر درک عدالت توسط مشتری بر رضایت و رفتار شهروندی آنان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
8 بررسی تاثیر عوامل موفقیت سامانه مدیریت دانش بر استفاده واقعی فناوری اطلاعات پرستاران شاغل بیمارستان های رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی تاثیر ویژگی های جامعه آنلاین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران: مورد مطالعه هوادران باشگاه پرسپولیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی عوامل موثر بر قصد خرید در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل موثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
12 پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
13 تاثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
14 تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 5، شماره: 1
15 تاثیر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر وفاداری مشتریان به مجتمع های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع تجاری اطلس مال در سریال پایتخت 3) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
16 تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته ای مورد مطالعه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
17 تبیین اولویت های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
18 دوسوتوانی سازمانی: ایجاد توازن میان بهره برداری و اکتشاف برای عملکرد پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 5
19 رتبه بندی عملکرد بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
20 سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 4
21 طراحی چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت خدمات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
22 طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 53
23 طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 3
24 طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی با تلفیق فن انگاره نگاری شناختی و فنون سلسله مراتبی (مورد مطالعه مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 3
25 عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
26 قصد خرید پوشاک و نوع پوشش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
27 مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه سازی استوار (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
28 مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 86
29 نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 3
30 نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده های گوشتی کاله) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و انواع دوسو توانی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور بیان رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
3 ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت و رفتار شهروندی مشتریان مطالعه موردی: نمایندگی های خودروMVM در شهرستان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
4 ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانیEFQM مورد مطالعه ایران خودرو مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 استفاده از کارت امتیازی سرمایه فکری جهت انتخاب سبد پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 اولویت بنذی و مشخص کردن تاثیرگذاری هوش فرهنگی، هوش معنوی و رضایت شغلی بز عملکرد شغلی مدیران فروش با رویکرد های مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل (DEMATEL) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
7 بررسی ارتباط رفتار شهروندی برند و تعهد برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر اعتماد برند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 بررسی ارتباط عوامل تنش زای روانی - اجتماعی کار با عملکرد شغلی در موسسات صنعتی (مورد مطالعه کارکنان شرکت آرد تجارت شهرستان رودسر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
9 بررسی بانکداری اینترنتی بر اساس مدل TAM (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
10 بررسی تاثیر اثربخشی تبلیغات بر رفتار تبلیغات توصیه ای و وفادری مشتری با تبیین نقش مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت رشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر بازارگرایی و دوسوتوانی بر عملکرد برند: تبیین نقش مدیریت استراتژیک برند، برند داخلی، تلاطم بازار و شدت رقابت(مورد مطالعه: شرکت نیوساد) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 بررسی تاثیر تاب آوری بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجی گری مدیریت عملکرد ریسک و خرید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
13 بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین و تبلیغات دهان به دهان در جذب والدین به مدارس غیر انتفاعی شهرستان رشت با میانجیگری قصدانتخاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
14 بررسی تاثیر تبلیغات رسانه اجتماعی بر تبلیغات توصیه ای مبتنی بر وفاداری برند و قصد خرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
15 بررسی تاثیر تجربه مشتری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای: تبیین نقش پرستیژ برند، ادراک بهزیستی و هویت برند مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی تاثیر تکنولوژی بر نوآوری با تبیین نقش میانجی پیچیدگی سازمان و نقش تعدیلگر اندازه سازمان (مطالعه موردی: بانک ها و موسسات خدمات مالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی تاثیر دانش، نگرش و مهارت های مالی بر سلامت مالی با نقش واسطه ای رفتار مالی(مورد مطالعه: شعب بانک ملی رشت) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 بررسی تاثیر سرمایه گذاری، جریان وجه نقد آزاد، مدیریت سود و نسبت پوشش بهره بر درماندگی مالی به واسطه نقش تعدیلگر مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی تاثیر قابلیت عملکرد وب سایت ، محرکها و ریسک ادراک شده بر رضایت مشتری و تبلیغات توصیه ای( مطالعه موردی : بانک ملی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی
20 بررسی تاثیر کیفیت خدمات آفلاین و الکترونیک، رضایت الکترونیک، تعهد و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و توصیه الکترونیک (مطالعه موردی: بانک سینا شهر رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی برندمحور بر وفاداری مشتری با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری (مطالعه موردی: مدیران ستادی و کارکنان صف شعب بانک ملی شهرستان رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
22 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مشتری: تبیین نقش وفاداری مشتری، تبلیغات توصیه ای، شهرت شرکت، رضایت و اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه نجم شهرستان رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 بررسی تاثیر هویت برند و اعتماد برند بر قصد خرید مشتریان بیمه عمر با تبیین نقش میانجی شخصیت برند (مطالعه موردی: مشتریان شعب بیمه سامان شهرهای رشت و تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر جذب دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای (مطالعه موردی دانشکده های فنی و حرفه ای رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 بررسی تأثیر تجربه برند حسی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید مشتری، با تبیین نقش رضایت مشتری و تعهد عاطفی مشتری بیمه (مورد مطالعه: دفاتر نمایندگی بیمه سامان در استان گیلان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
26 بررسی تأثیر عوامل شناسایی برند مصرف کننده بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی وفاداری برند(مطالعه موردی: خودروهای داخلی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری و عملکرد شرکت با نقش میانجی مشارکت زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
28 بررسی تأثیر کیفیت وب سایت بر وفاداری الکترونیکی، ارزش ویژه برند مصرف کننده و تبلیغات توصیه الکترونیکی با تبیین نقش واسطه ای لذت ادراک شده، اعتماد و رضایت الکترونیکی (مورد مطالعه: کاربران سامانه دیوار) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 بررسی جایگاه معنابخشی در اجرای استراتژی و تغییرات استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
30 بررسی چگونگی تاثیر ارزش ویژه برند کارفرما بر عملکرد کارکنان با توجه بهنقش رفاه و وفاداری کارکنان(مورد مطالعه: بیمه دانا) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
31 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی : شرکت های قطعه سازی خودرو استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار، اعتماد به رهبر و اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
33 بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنت(مطالعه موردی: بانک ملی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
34 بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیک مبتنی براعتماد ورضایت الکترونیک بین مشتریان شعب بانک انصار شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
35 بررسی نقش میانجی اخلاق کسب وکار در رابطه فرهنگ سازمانی با موفقیت سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
36 بررسی و سنجش آمادگی سازمانی برای پیاده سازی استراتژی ها در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
37 بزرسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهره وری عوامل تولید در کشورهای جهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
38 به اشتراک گذاری دانش ضمنی از طریق ابراز مبتنی بر وب تعاملی (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
39 تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان شبکه های اجتماعی در گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
40 تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز، تبیین نقش تعدیل گری نگرش نسبت به خرید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
41 تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز، تبیین نقش تعدیلگری نگرش نسبت به خرید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
42 تاثیر جهت گیری کارآفرینانه از طریق تجمع سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش(مطالعه موردی : شرکت های شهرک صنعتی رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
43 تاثیر رهبری تحول گرا و رهبری اصیل و ارتباطات شفاف بر پذیرش تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
44 تاثیر شایعات برون سازمانی بر ارزش ویژه برند مورد مطالعه: صنایع لبنی پگاه گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
45 تاثیر عوامل فردی موثر بر تعادل کار / زندگی بر عملکرد شغلی کارکنانمورد مطالعه: کارکنان بانک رفاه شهر رشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
46 تاثیر عوامل موثر بر استفاده از تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز در میان کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
47 تاثیر فشار مشتری بر عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط تولیدی شهرک صنعتی رشت؛ با نقش واسطه ای مشارکت مشتری و نوآوری محصولات سبز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
48 تاثیر فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد خرید: تبیین نقش دلبستگی، اعتماد، ارتباطات و عجین شدن با برند(مورد مطالعه: محصولات آرایشی و بهداشتی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
49 تأثیر اقدامات لجستیکی سبز بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش وجهه سازمان در حوزه زیست محیطی و وجهه سازمان در حوزه اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی صادرکننده در استان گیلان) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
50 تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
51 تأثیر نشان و لوگوی برند بر اعتماد برند با تأکید بر نقش نگرش و شهرت برند (مورد مطالعه: صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
52 تأثیرنقش میانجی فناوری اطلاعات بر ارزش درک شده برند و ایجاد هویت برند در افزایش آگاهی مصرف کننده و امید مصرف کننده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
53 تبیین مدل عملکرد بازاریابی مبتنی بر قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
54 تبیین مدیریت دانش در راستای توسعهی دانشِ سرمایههای انسانی درسازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
55 تدوین مدل استراتژیک برای توسعه پایدار گردشگری قومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
56 توسعه الگوی وفاداری مشتریان بانک رفاه براساس تحلیل اهمیت عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
57 رابطه بازاریابی اخلاقی با وفاداری مشتریان شعب بانک رفاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
58 رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری کارکنان دانشگاه پیام نور اصفهان و مراکز و واحدهای تابعه (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
59 راهبردهای آموزش عالی و بسترسازی اشتغال (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
60 سهم عشق، طرفداری و وفاداری مشتریان در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
61 شبیه سازی سیستم تولید پیوسته در کارخانه تولیدی و مقایسه ی آن با سیستم تولید سنتی (مطالعه ی موردی در کارخانه ی داروسازی سلامت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
62 طراحی الگوی استراتژیک تأثیرات اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری قومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
63 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
64 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکردISM(مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
65 طراحی مدل مسئولیت اجتماعی سازمان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
66 طراحی و تبیین الگوی معنابخشی استراتژیک در سازمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
67 مدلی هوشمند برای پیاده سازی سیستم ERP در سازمان ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
68 مروری بر عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سامانه های مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
69 مروری بر مفاهیم دانش، مدیریت دانش و سیستم مدیریت دانش و بررسی تاثیرات انها بر ساختار، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
70 معرفی مدلی برای پیاده سازی سیستم ERP در سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
71 مقایسه تأثیر دلبستگی و وابستگی بر عملکرد کارکنان بانک رفاه استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
72 نگاهی به تصویر کشور مبدأ و نقش آن در شکلگیری وفاداری برند و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
73 یادگیری سازمانی و نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران