دکتر ایمان اسلامی

دکتر ایمان اسلامی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ایمان اسلامی

Dr. Iman Ieslami

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثربخشی آموزش با هدف توسعه ارتباطات مشارکتی در حفاظت: مطالعه سیستم تامین آب قنات در خضرآباد یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 3
2 مهاجرت معکوس روستایی با تغییر سبک زندگی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ساختار اجتماعی و حفره های ساختاری: مطالعه شبکه دامداران محلی استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 ارزیابی کارایی سیستم پردازش تصویر سنگ دانه ها در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 اولویت بندی اثرات بندهای آبخیزداری بر آبخوان از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه موردی حوزه آبخیز ندوشن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
4 بررسی اثرات محیطی و اقتصادی-اجتماعی پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز ندوشن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی ارتباط موقعیت مکانی پروژه های آبخیزداری با میزان رضایت مندی در روستاهای حوزه آبخیز ندوشن با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 بررسی پتانسیل رسوبدهی با استفاده از مدل کمیMPSIAC و مدل کیفی BLM در مناطق بیابانی ایران ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز صدر آباد - خضرآباد یزد ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
7 بررسی حساسیت به فرسایش سازندهای زمین شناسی (مطالعه موردی حوزه آبخیز هامانه - کذاب یزد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 بررسی عوامل موثر بر افت منابع آب زیرزمینی در حوزه آبخیز ندوشن با مقایسه شاخص های GRI, SPI و میزان آبدهی قنوات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
9 پهنه بندی خطر لغزش با استفاده از روش حائری - سمیعی( مطالعه موردی: حوزه چهل چای مینودشت ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
10 تحلیل عاملی شاخص های تمایل مردم به مشارکت در طرح تغییر الگوی کشت در منطقه علی آباد استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 توسعه کشاورزی- روستایی در سایه مهاجرت معکوس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 ضرورت مدیریت و بهره وری مناسب آب در مناطق خشک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 لزوم مستند سازی نظام مدیریت سنتی و شناسنامه کاریزهای کشور در پایگاه GIS بمنظور اصلاح ساختار مدیریت کاریزها (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
14 مدیریت منابع آب از طریق براورد ارزش اقتصادی اب مطالعه موردی: روستاب چرخاب یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
15 مدیریت هدررفت آب درکانال های انتقال آب شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
16 مطالعه نقش فاکتورهای انسانی- طبیعی در وضعیت مراتع خشک استان یزد مبتنی بر مدل حال و انتقال (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 مکان یابی حفر و احداث قنات با دانش بومی (مورد مطالعه: قناتهای استان یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 نقش دانش بومی در تهیه نشریه مشخصات عمومی کاریزها (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب