دکتر محمد سلاورزی زاده

دکتر محمد سلاورزی زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام

دکتر محمد سلاورزی زاده

Dr. mohammad salavarzi zadeh

عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی بازآفرینی بافت های مرکزی فرسوده شهر ایلام براساس رویکرد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
2 بررسی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر سازمان فضایی شهر کارآفرین مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 70
3 تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 4
4 تحلیل فضایی پایداری نظام شهری با تاکید بر جایگاه شهر های کوچک استان ایلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
5 تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
6 سنجش میزان تاب آوری شبکه های حمل و نقل شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
7 شناسایی راهبردهای توسعه و بهبود معیشت عشایر استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
8 شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه مسکن اجتماعی با تاکید بر آینده نگاری (مورد شناسی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 39
9 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
10 نقش راهبردی توسعه شهری (CDS) در توسعه گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
2 تحولات مسکن و کاربری اراضی شهرهای آینده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
3 تعاملات اجتماعی زنان در جامعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
4 طراحی فرهنگ سرا برای ارتقاء اموزش و پژوهش در سطح مختلف جامع نمونه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری
5 نقش فن آوری های نوین در توسعه شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
6 نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
7 نقش مبلمان های شهری در عرصه های شهری(نمونه موردی محله فخرآباد شهر شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱