دکتر رضا علیزاده

دکتر رضا علیزاده هیات علمی دانشگاه گیلان

دکتر رضا علیزاده

Dr. reza alizadeh

هیات علمی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 3
2 بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال؛ مطالعه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 4
3 تجربه طرد اجتماعی ساکنان روستایی ( مورد مطالعه: شهرستان شفت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 10، شماره: 21
4 تحلیل پیامدهای سیاست زیستی در بین زنان متاهل ۱۸ تا ۴۰ سال شهر رشت( تابستان ۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 19، شماره: 4
5 سنخ شناسی فرهنگ سیاسی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول (سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 فضای مجازی و خشونت آشکار و پنهان (مورد مطالعه: شهروندان شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 43
7 مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 3
8 نقش فضای آموزش عالی در بازتولید توام با بازاندیشی مفهوم عشق (مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 1