دکتر رزیتا داوودی

دکتر رزیتا داوودی Assistant Professor, Research Center for Patient Safety, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

دکتر رزیتا داوودی

Dr. Rozita Davoodi

Assistant Professor, Research Center for Patient Safety, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.