دکتر عسگر پاک مرام

دکتر عسگر پاک مرام دانشیار 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عسگر پاک مرام

Dr. Asgar pakmaram

دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.