دکتر سعید انورخطیبی

دکتر سعید انورخطیبی استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سعید انورخطیبی

Dr. saeed anvarkhatibi

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.