دکتر مجتبی رمضانی

دکتر مجتبی رمضانی استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مجتبی رمضانی

Dr. Mojtaba Ramezani

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.