دکتر مهدی زینالی

دکتر مهدی زینالی استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهدی زینالی

Dr. Mehdi Zeinali

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.