دکتر سید رسول علوی

دکتر سید رسول علوی مدیر کل ترجمه جامعه المصطفی و استاد حوزه و دانشگاه و سردبیر نشریه عربی المصطفی و نشریه فرانسوی AL-MUSTAFA

دکتر سید رسول علوی

Dr. Sayyed Rasool Alavi

مدیر کل ترجمه جامعه المصطفی و استاد حوزه و دانشگاه و سردبیر نشریه عربی المصطفی و نشریه فرانسوی AL-MUSTAFA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.