دکتر مهدی عبدالحمید

دکتر مهدی عبدالحمید

دکتر مهدی عبدالحمید

Dr. Mehdi Abdolhamin

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی حکمرانی مجاهدانه مبتنی بر زیست بوم ارزشی و ملی نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
2 ارائه الگوی خط‌مشی‌های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
3 ارائه الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
4 ارائه الگوی عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
5 ارائه راهکارهای ارتقاء کیفی تولیدات علمی حوزه مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریه ی چشم انداز مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
6 ارائه مدل خط مشی گذاری شواهدمحور برای پیشگیری از انتشار کرونا ویروس (نمونه کاوی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 2
7 ارائه نگاشت راهکارهای مرجعیت جشنواره جهانی فیلم فجر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 2
8 الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 28
9 الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در پرتو تعالیم اسلامی با محوریت نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 2
10 الگوی مفهومی خط مشی های فراگیر نظام فرهنگی- اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 28
11 الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 1
12 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانههای عمومی بر اساس مدل کانو و تحلیل عملکرد تاثیر نامتقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
13 تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (مورد مطالعه: در یک صنعت منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 2
14 تبیین ویژگیهای مانایی و پایداری در سازمانهای متمایل به ایثار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 2
15 دستاوردها و کارکردهای رویکرد مدیریت مشارکتی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 1
16 ساختاردهی به مسائل صادرات صنایع خلاق و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 1
17 شناسایی چالش ها و موانع پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
18 شناسایی و اولویت بندی راهبردهای استقرار تکنولوژی های دومنظوره در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
19 طراحی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی با رویکرد متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 3
20 کاربست تفکر سازمانی در تصویرپردازی از مختصات سازمان ایثارگر مبتنی بر رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 1
21 کشف و استخراج مولفه‎ها و خرده‎نظام های دانشکده حکمرانی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
22 متا خط مشی های اشتغال زنان با تکیه بر مبانی فلسفهقانون و فلسفه اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 11
23 مدل سازی ساختاری تفسیری ابعاد فردی مدیریت جهادی؛ واکاوی هدایت و وابستگی مولفه ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 40
24 مدل سازی مشکلات و موانع مطالعه امکان سنجی در طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی هویت ، بازیابی هویت: سنگ بنای توسعه و پیشرفت راهکارهایی برای تعدیل رفتار های رمه ای در حوزه فرهنگ و اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت