دکتر محمد حسن معادی رودسری

دکتر محمد حسن معادی رودسری سرپرست دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس

دکتر محمد حسن معادی رودسری

Dr. Mohammad Hasan Moadi Roodsari

سرپرست دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
2 تحلیل سیستمی وضعیت به کارگیری انرژی بادی در کشور با استفاده از رویکرد سیستم نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
3 چشمانداز قوانین تحریمی آمریکا در قالب نظریه قدرت نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 78
4 طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاستپژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری