دکتر حجت ورمزیاری

دکتر حجت ورمزیاری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر حجت ورمزیاری

Dr. Hojat Varmazyari

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی مطالعه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی اجزاء ردپای آب گندم و جو در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
3 بررسی پیامدهای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر رضایت و استمرار استفاده از آن در استان قزوین (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 3
4 تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 2
5 تحلیل انگیزه های گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 4
6 تحلیل رضایتمندی صاحبان کسب و کارهای روستایی شهرستان ملکان از خدمات توسعه کسب وکار (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 2
7 تحلیل عوامل موثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 2
8 تحلیل عوامل موثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 3
9 تحلیل فعالیت ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی؛ مطالعه موردی گردشگران الموت شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 21
10 تحلیل مقایسهای رفتار کشاورزان در نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان خوی، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
11 تحلیل موانع و راهکارهای توسعه عدالت محور صنایع کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 2
12 تحلیل مولفه های توسعه گردشگری اجتماع محور در مناطق روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان های مریوان و سروآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 18، شماره: 62
13 تحلیل هزینه کرد وام های کسب وکارهای خرد در توسعه اشتغال روستایی؛ کاربست مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
14 واکاوی چالش‌ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت فرش دستباف روستایی ایران؛ دستاوردهایی برای سیاست‌گذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 14، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مفاهیم و ضرورت های توسعه گردشگری اجتماع محور روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست
2 تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ( با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 تحلیل وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی ایران، چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
4 چالشهای توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی ایران با تاکید برمراکزترویج و خدمات جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
5 کشاورزی بوم‌شناختی و کارآیی روش‌های نوین رفع عارضه زرد برگی در درختان سیب باغ‌های آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران