دکتر مسعود ورشوساز

دکتر مسعود ورشوساز دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مسعود ورشوساز

Dr. Masoud Varshosaz

دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی مناسب جهت مکانیابی پارکینگ عمومی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
2 ارایه سیستمی برای طراحی شبکه و طراحی مسیر ربات نقشه بردار به منظور مدل سازی آثار باستانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
3 ارزیابی تاثیر فیلترینگ نقاط کلیدی بر دقت مدل تشکیل شده توسط تصاویر پهپاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
4 ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
5 ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
6 ارزیابی جانمایی دستگاه لیزر اسکنر زمینی در پروژه های برداشت نقشه برداری با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
7 ارزیابی روش های استخراج پیک خط لیزر در سیستم لیزر اسکنOLS بر مبنای مثلث بندی با لیزر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
8 ارزیابی قابلیت های تصاویر IRS-P۵ جهت بروز رسانی نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ پوششی کشور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
9 ارزیابی کارایی فتوگرامتری در مدلسازی مبلمان شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
10 استخراج اتوماتیک ساختمان از DSM ارتوموزائیک رزولوشن بالای UAV با استفاده از آنالیز شی گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
11 استخراج خودکار موقعیت برخی از لندمارکها در تصاویر سفالومتری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی جهت جانمایی مراکز خدمات عمومی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
13 استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره ومنطق فازی در مدیریت مکانیابی مراکز خدمات عمومی شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
14 امکان سنجی طراحی و ساخت سنجنده های تلفیقی در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
15 اندازه گیری ابعاد هندسی ساختمان در مهندسی عمران با استفاده از روش فتوگرامتری بردکوتاه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
16 بدست آردن مدل ارزش (Cost Model) شبکه راههای ایران در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
17 بررسی اثر بالا بردن کنتراست تصاویر توسط الگوریتم اکوالیزه سازی هیستوگرم بر تولید ابر نقطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
18 بررسی پارامترهای موثر در طراحی یک شبکه فتوگرامتری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
19 بررسی تاثیر افزایش تعداد تصاویر در هر ایستگاه تصویربرداری بر دقت و زمان اندازه گیری ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
20 بررسی تاثیر انتخاب فضای رنگی بر روی نتایج قطعه بندی در فرایند تشخیص تابلو های ترافیکی (تابلو های قرمز رنگ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
21 بررسی تاثیر پارامترهای رابطه اساسی طراحی شبکه بر دقت نهایی فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
22 بررسی تاثیر پراکندگی نقاط متناظر عکسی در دقت و صحت بدست آمده برای پارامترهای توجیه خارجی و داخلی دوربین طی عملیات کالیبراسیون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
23 بررسی تاثیر فاصله کالیبراسیون بر دقت استخراج مدل سه بعدی با دوربین های استریو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
24 بررسی تاثیر موقعیت قرارگیری تارگت ها در میدان آزمون جهت کالیبراسیون دوربین های غیرمتریک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
25 بررسی تهیه مدلهای استریو پانوراما با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
26 بررسی جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه در اندازه گیری دقیق سرریز سد مارون (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
27 بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیک در کاربردهای میراث فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
28 بررسی روش های ارزیابی کیفیت مکانی نتایج ادغام تصاویر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
29 بررسی روش های مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
30 بررسی روشهای استخراج ساختمان در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
31 بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
32 بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
33 بررسی روشهای مختلفStereo Matching و بررسی به کارگیری آنها درتوجیه نسبی فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
34 بررسی روشهای ویدیوگرامتری برای مدلسازی سه بعدی عوارض درمحیطهای بسته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
35 بررسی عوامل موثر بر کیفیت داده های لیزر اسکنر زمینی (مطالعه موردی: ابر نقاط برداشتی توسطRiegl LMS360i (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
36 بررسی کاربرد پرنده های بدون سرنشین در فعالیت های عمرانی و نقشه برداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
37 بررسی مسائل موجود در زمینه طراحی سیستم های فتوگرامی برای مدلسازی سه بعدی دست (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
38 بررسی نقش پارامترهای مختلف در کالیبراسیون دوربین های غیر متریک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
39 بررسی و ارزیابی کالیبراسیون UAV در حالت های قبل و حین پرواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
40 پهنه بندی پتانسیل فرسایش با استفاده از اطلاعات ماهو.اره ای و GIS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد شهید عباسپور-خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
41 پیش بینی سرعت با استفاده از GIS در خیابانهای شهری (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
42 پیشنهاد مقدماتی طراحی و ساخت یک سیستم تصویر برداری ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا در ایران از دیدگاه ژئوماتیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
43 تاثیر بهبود المان های دوربین در دقت پروژه فتوگرامتری پهپاد مبنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
44 تاثیر تعداد و پراکندگی طول های کنترل بر دقت نهایی کالیبراسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
45 تاثیر تعداد و موقعیت قرارگیری نقاط کنترل زمینی در دقت بدست آمده برای نقشه تهیه شده به روش فتوگرامتری پهپاد مبنا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
46 تعیین اعوجاج قطعات هواپیما با استفاده از روش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی کم هزینه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
47 توسعه یک روش نوین مبتنی بر ویژگی های رنگی و بافتی جهت بهبود تشخیص خودروهای متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
48 توسعه یک مدل پارامتریک جهت کالیبراسیون لیزر اسکنرزمینی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
49 تولید نقشه بزرگ مقیاس شهری با استفاده از تصویر برداری نیمه مورب UAV و تهیه مدل سه بعدی سطح ( DSM ) منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
50 روشهای تعیین موقعیت مطلق تصویر مبنا در ناوبری پهپادها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
51 شمارش خودکار درختان در تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا به کمک عملگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
52 شناسایی و استخراج سریع علائم ترافیکی محدودیت سرعت با استفاده از تک تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
53 شیوه های نوین مهندسی ژئوماتیک دراندازه گیری های هندسی مهندسی عمران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
54 طراحی و توسعه یک سامانه اسکنر سه بعدی با قابلیت ترسیم و تبدیل اتوماتیک نقش برجسته های معماری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
55 فیلترینگ داده های لیزر اسکنر با تکیه بر تولید DTM (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
56 فیلترینگ داده های لیزر اسکنر با تکیه بر تولید DTM (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
57 کاربرد فتوگرامتری جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
58 کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
59 کالیبراسیون ازمایشگاهی دوربین های غیرمتریک و ارزیابی دقت کالیبراسیون در اثر تغییر پارامترهای مختلف (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
60 لیزراسکنرزمینی : تکنولوژی نوین مهندسی نقشه برداری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مدلسازی پی ساختمان جهت کنترل موقعیت ستونها در سازه در راستای توسعه مدلسازی اطلاعات ساختمان با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
62 مدلسازی سه بعدی از طریق تاباندن خطوط لیزر متقاطع (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
63 مدلسازی سه بعدی شهرها با استفاده از تصاویر استریو پانوراما (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
64 مروری بر الگوریتم های تناظریابی استریو با تاکید بر قابلیت استفاده بر روی میکرو کنترلر رسپبری پای (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
65 مروری بر الگوریتم های مثلث بندی و پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
66 مروری بر روش های تشخیص و بازیابی تابلو های ترافیکی و چالش های وری آنها پیش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
67 مروری بر سهم عوامل موثر بر سرعت برای پیش بینی سرعت در شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
68 مروری بر مدل های پانوراما و کاربردهای آن ها (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
69 مروری تحلیلی بر روند توسعه ی یک سیستم جهت محاسبه و مقایسه حجم با استفاده از سنسور کیفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
70 مقایسه کالیبراسیون دوربین های رقومی غیرمتریک به وسیله تست فیلد ثابت و تست فیلد متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
71 مقایسه کالیبراسیون دوربین های رقومی متریک با استفاده از فواصل کانونی مختلف به وسیله تست فیلد مسطح (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
72 مقایسه ویژگی های مختلف برای ثبت تصاویر به منظور جبران حرکت دوربین در روش تفاضل پس زمینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی