دکتر امیرحسین اسماعیلی

دکتر امیرحسین اسماعیلی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرحسین اسماعیلی

Dr. Amirhossein Esmaeili

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 1
2 تاثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل آلای رنگین کمان Mykiss) (Oncorhynchus (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی در دام های مبتلا به کتوزیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
2 بررسی خواص آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی برگ زیتون در مقابل باکتری Kocuria rhizophila (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
3 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، شاخص های تغذیه ای و ترکیب اسید چرب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus (mykiss (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، شاخص های تغذیه ای و ترکیب اسید چرب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 پروستاگلاندینها و برخى از کاربردهاى آن در دامپزشکى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
8 تاثیر جیره فوکوئیدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 تاثیر جیره فوکوییدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus (mykiss (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 جداسازی و شناسایی باکتری Kocuria rhizophila MK۴۶۵۳۶۸ به عنوان عامل بیماریزا در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
11 مروری بر پاسخ ماهی در برابر جیره های حاوی محرک های ایمنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 مروری بر پاسخ ماهی در برابر جیره های حاوی محرک های ایمنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار