دکتر سعید فرزانه

دکتر سعید فرزانه دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

دکتر سعید فرزانه

Dr. Saeed Farzaneh

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of noise in time series analysis for Buoy tide observations (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 13، شماره: 1
2 ارائه شاخصی کارا مبتنی بر تلفیق داده های ثقل سنجی ماهواره ای و اطلاعات ایستگاه های زمینی برای پایش خشکسالی در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
3 ارائه یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 4
4 ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 114
5 تشخیص اتوماتیک ستارگان در یک سیستم نجومی بینایی مبنا جهت ردیابی ماهواره ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 6، شماره: 3
6 تشکیل سری زمانی سطح آب در مناطق کم‌عمق جهت تعیین تراز متوسط آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 16، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سیستمهای تعیین موقعیت زیردریایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
2 ارزیابی و مقایسه مشاهدات یونسفری حاصل از مشاهدات کد و فاز سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
3 استفاده از مشاهدات شبکه دائمی تعیین موقعیت جهت مدلسازی تغییرات بخار آب جو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
4 IONOSPHERIC ANOMALIES DETECTED OF SHIRAZ EARTHQUAKE USING WAVELET TRANSFORM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 بررسی تغییرات تراز متوسط دریا با استفاده از دو روش درخت رگرسیون و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
6 بررسی دلایل عدم بهره وری در صنعت ساخت و نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
7 بررسی مشکل تامین آب بخشی از شبکه فرعی آبیاری، شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه 2 ساحل راست رامشیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 بررسی نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
9 بکارگیری ردیابهای ستاره جهت تعیین موقعیت مطلق نقاط سطح سیارات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
10 بکارگیری روشهای عددی در تعیین سرعت کینماتیکی ماهوارههای مدار پایین (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 تعیین اتوماتیک وضعیت ماهوارهها با استفاده از ردیاب ستاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران