مهندس سولماز حافظی زاده

مهندس سولماز حافظی زاده

مهندس سولماز حافظی زاده

Solmaz Hafezi Zadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شبیه سازی دو بعدی پیش بینی روند انتقال رسوب در مخازن سدها ا استفاده از تلفیق مدل عددی و GIS (مطالعه موردی مخزن سد آیدوغموش) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در بررسی رسوبگذاری در مخزن سدآیدوغموش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
2 انتقال آب بین حوضه ای و چالشهای پیش روی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 اهمیت انتقال آب حوضه به حوضه در کاهش بحران آبی مناطق و ملاحضات وچالشهای پیش روی آن (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
4 بحران آب و تاثیر آن در مسائل هیدروپلتیک جهان و خاورمیانه با تاکیدبر حوضه های آبریز مشترک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
5 بررسی تاثیر توابع توزیع برازش مختلف در دقت محاسباتی شاخصSPI مطالعه موردی: براساس داده های بارش ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
6 بررسی عددی انتقال رسوب در مخزن سد آیدوغموش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 پایش خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
8 پهنه بندی آسیب پذیری وقوع سیلاب های رگباری با استفاده ازGIS سنجش ازدور و روش ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: محدوده استان آذربایجان شرقی) شهرستان مرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
9 تخریب سدهای باطله کانون و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
10 توسعه پایدار منابع آب مطالعه موردی مدل مفهومی ارزیابی پایداری منابع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
11 تهیه مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 روندیابی سیلاب در مخزن سد شهید مدنی (ونیار) در حالات پر و خالی مخزن باپیش بینی هیدروگرافهای خروجی از آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
13 سیستم های پایش، ابزار اصلی مدیریت منابع آب (مطالعه موردی سیستم جامع پایش خشکسالی) (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
14 شبیه سازی عددی جریان در مخزن سد آیدوغموش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ضرورت وجود سیستم پایش و هشدار دهی خشکسالی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 علم هیدروپلتیک و تاثیر آن در حل مسائل بحران آب (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
17 کاربرد داده های ماهواره ای در بهره برداری بهینه مخازن سدها (مطالعه موردی : سد ارس ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 مدل سازی و تحلیل زلزله های القایی با استفاده از GIS (مطالعه موردی سدهای آذربایجان شرقی و اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران