دکتر محمدرضا مجتهدی

دکتر محمدرضا مجتهدی استاد حقوق دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا مجتهدی

Dr. Mohammad Reza Mojtahedi

استاد حقوق دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی نظارت پذیری مصوبات موسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 52
2 بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 8، شماره: 2
3 تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق های بازنشستگی در اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
4 درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید» (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 2، شماره: 3
5 دوره آزمایشی کار؛ مطالعه تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 7، شماره: 12
6 ساختار و قواعد صندوق های بازنشستگی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اتحادیه اروپا از دیدگاه جامعه شناسی حقوق (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 50
7 قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 24، شماره: 75
8 ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
9 نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توسل به زور ازسوی سازمان ملل به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و تشکیل نیروهای حافظ صلح و ماهیت حقوقی آن ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 کودک، آزادی عقیده و مذهب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
3 گفتگوی اجتماعی برای جوانان به عنوان یک حق (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی