دکتر محمدرضا صعودی

دکتر محمدرضا صعودی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده  علوم زیستی ، گروه میکروبیولوژی

دکتر محمدرضا صعودی

Dr. Mohammadreza Soudi

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم زیستی ، گروه میکروبیولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.