دکتر مرجان سیدی

دکتر مرجان سیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران. گروه جانور شناسی

دکتر مرجان سیدی

Dr. Marjan Seiedy

عضو هیات علمی دانشگاه تهران. گروه جانور شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.