دکتر تورج ولی نسب پوری

دکتر تورج ولی نسب پوری عضو هیات علمی - استاد پژوهشی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

دکتر تورج ولی نسب پوری

Dr. Tooraj Valinassabpouri

عضو هیات علمی - استاد پژوهشی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.