دکتر حمید اجتهادی

دکتر حمید اجتهادی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی

دکتر حمید اجتهادی

Dr. Hamid Ejtehadi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.