دکتر حمید اجتهادی

دکتر حمید اجتهادی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی

دکتر حمید اجتهادی

Dr. Hamid Ejtehadi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A NEW RECORD OF BETULA LITWINOWII (BETULACEAE) AND A REVIEW OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE GENUS BETULA L. IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 2
2 A NEW RECORD OF THE GENUS VITIS (VITACEAE) FOR THE FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
3 ANATOMICAL AND POLLEN CHARACTERS IN ACANTHOPHYLLUM C. A. MEY. (CARYOPHYLLACEAE) FROM NORTHEAST OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
4 اثر تسهیل بوته‌های مرتعی گون و درمنه بر تنوع گونه‌ای گیاهی در امتداد گرادیان چرای دام (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
5 ارزیابی تنوع عمل کردی گیاهی براساس تعیین گروه های عمل کردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو، استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
6 ارزیابی عملکرد ارزش های شاخص بوم شناختی النبرگ در پیش بینی برخی ویژگی های خاک در جنگل صلاح الدین کلا نوشهر (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 38
7 ارزیابی مدل AquaCrop برای دو گونه مرتعی جو و یونجه خودرو در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
8 استفاده از شاخص های کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش برخی گونه های گیاهی پارک ملی قمیشلو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
9 استیپا ریکتریانا (تیره گندمیان) و گالیوم سونگاریکوم (تیره روناسیان): دو گزارش جدید از گونه ­های آسیای مرکزی برای فلور ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 6، شماره: 3
10 اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 9
11 BARBAREA INTEGRIFOLIA (BRASSICACEAE), A RARE PLANT SPECIES IN NORTH OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
12 Comparative Assessment of Nuclear and Nucleolar Cytochemical Parameters of Oral Epithelial Cells in Smokers and Non-Smokers by Methyl Green-Pyronin Staining (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 1، شماره: 1
13 Contributions to the flora and vegetation of Binalood mountain range, NE Iran: Floristic and chorological studies in Fereizi region (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 1
14 Floristic studies and ecology of cypress communities (Cupressus sempervirens L.) in Hyrcanian chorion, north of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
15 Piptatherum ferganense (تیره گندمیان)،گزارش جدید دیگری از گونه های آسیای میانه برای فلور ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 9، شماره: 2
16 Revision of the genus Crataegus in the East and Northeast of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 1
17 بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
18 بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 24
19 بررسی تغییر فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
20 بررسی تغییرات اجتماعات گیاهی بعد از چرای شدید دام در دشت گلبهار در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 4
21 بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
22 بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 10، شماره: 1
23 بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 1
24 بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدتهای مختلف چرا (مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 2
25 بررسی گیاهان انگل و نیمه انگل ایران، با تاکید بر ارزش دارویی و صنعتی آنان (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 5
26 بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 15
27 تاثیر EDTA به عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.). (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 17
28 تاثیر جهت شیب بر تنوع زیستی گیاهی در قله هزار مسجد، استان خراسان رضوی، ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 3
29 تاثیر زیست پناه های زنده و غیرزنده بر تنوع گونه ای برون زدگی های آهکی در شیب بارندگی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
30 تاکسونومی عددی سرده شب بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال شرق ایران با استفاده از صفات ریخت شناسی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 17
31 تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 15
32 درخت گاه شماری زربین (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis) به منظور تعیین رویش قطری سالانه و معرفی مسنترین پایه ها در رویشگاه هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 2
33 فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 16
34 گروه های عملکردی گیاهی (PFTs) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع نیمه خشک پس از آتش سوزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 8
35 مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 12
36 مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 18
37 مطالعه فلوریستیک گیاهان آوندی منطقه حفاظت شده قلاجه در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 13، شماره: 48
38 مطالعه مورفومتریک گونه های جنس Erysimum L. (Brassicaceae) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 10
39 مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
40 معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده قلاجه و بررسی ارتباط آن ها با عوامل محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 3
41 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکندگی جغرافیایی گونه های گیاهی منطقه جوزک - چمن بید، استان خراسان شمالی، ایران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 2
42 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 23
43 معرفی گونه جدید Onosma nuristanica (تیره گاوزبانیان)، از افغانستان (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 10، شماره: 3
44 معرفی گونه جدید Phelipanche pouyanii (تیره گل جالیزیان) از ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود،شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
2 Comparative investigation of two species Phlomoides binaludensis and Ph. Labiosiformis using palynological data (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
3 بررسی اثر آنتیموان Sb-EDTA در رشد و میزان کلروفیل گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی اثر چرای دام بر تنوع گیاهی دشت گل بهار در غرب مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
5 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی چهار گیاه مرتعی Atriplex canescens Haloxylon Persicum . Sophora lehmanni., Peganum harmala L. بر جوانه زنی بذر و خصوصیات مرفولوژیک رشد گیاهچه گون نتر Astragalus squarasus (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های الکلی گونه اندمیک کمای بینالودی Ferula flabelliloba Rech.f. & Aell بر باکتری های گرم منفی و مثبت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 بررسی اثرات مواد آللوشیمیایی موجود در عصاره آبی دو گیاه مهاجم مرتعی Sophora lehmanni., Peganum harmala L. بر جوانه زنی بذر و خصوصیات مرفولوژیک رشدگیاهچه گون نتر Astragalus squarasus (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
8 بررسی اثرات مواد آللوشیمیایی موجود درعصاره آبی دو گیاه دست کاشت مرتعیAtriplex canescens, Haloxylon Persicum.,بر جوانه زنی بذر و خصوصیات مرفولوژیک رشد گیاهچه گون نترAstragalus squarasus (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 بررسی اثرجهت جغرافیایی برتنوع گونه ای گیاهان؛مطالعه موردی منطقه دررود نیشابور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اکولوژی فردی Colutea gifana Parsa گونه گیاهی اندمیک در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
11 بررسی تاثیر آتش سوزی تجویز شده بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخیره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقبه (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی رشد گیاهچه ایی گیاه اسفرزه Plantago psyllium L. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی جذب و انباشتگی و ظرفیت گیاه پالایی + 3 Cr توسط گیاه شنبلیله Trigonella Faenum-graecum L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
14 بررسی ریز ریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (.Alcea L.) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
15 بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16 بررسی ساختار تشریحی گونه های دارویی و اقتصادی سرده Nepeta L. (Lamiaceae در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
17 بررسی شاخص های تنوع گونه های گیاهی و معرفی گیاهان دارویی، در چهار کاربری مختلف در منطقه آشخانه، استان خراسان شمالی، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
18 بررسی گیاه شناختی و ساختار تشریحی گونه های دارویی و اقتصادی Salvia L.در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
19 بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
20 بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
21 بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
22 بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهیAcanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
25 تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه( Raphanus sativus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 تشریح مقایسه ای ساقه برخی ازگونه هایMalvaceae Alceaدرخراسان شمالی جنوبی رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
27 تعیین هویت هیبرید جدید ی از جنس نسترن (.L Rosa ) برای ایران بااستفاده ازنشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
29 شناسایی و ارتباط گروه گونه های اکولوژیک با عوامل محیطی در منطقه چرای جوزک- چمن بید خراسان شمالی، ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
30 فلور گلسنگ های منطقه ی هزارمسجد (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
31 فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد،خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
32 گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
33 مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
34 مطالعه فندقه برخی گونه های جنسTaraxacumWiggers گل قاصد ازبخش Asteraceae:Cichorieae ErythrocarpaHannd-mzt205 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
35 مطالعه گرده برخی گونه های جنسTaraxacumWiggers گل قاصد ازبخش Asteraceae:Cichorieae ErythrocarpaHannd-mzt. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
36 معرفی برخی از گیاهان دارویی منطقه چشمه سبز گلمکان، رشته کوه بینالود، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 معرفی گروه های بوم شناختی گیاهی در منطقه چرا جنگل کاری و بررسی ارتباط آنها با عوامل محیطی مطالعه موردی (آشخانه، خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
38 معرفی گونه های ختمی Alcea spp. Malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
39 معرفی گیاهان دارویی منطقه ی حفاظت شده هلالی گناباد - بجستان، خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
40 معرفی گیاهان دارویی منطقه ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
41 معرفی هیبریدی جدید از جنس گل سرخ (Rosa ) برای ایران با استفاده از مطالعات ریخت شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
42 مقایسه ویژگی های دانه گرده گونهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
43 مقایسه ویژگیهای دانه گرده گونه گیاهی Colutea gifana Parsa با گونه های خویشاوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم