آقای دکتر Mehmet Saltan

دکتر Mehmet Saltan Suleyman Demirel University, Turkey

آقای دکتر Mehmet Saltan

Dr. Mehmet Saltan

Suleyman Demirel University, Turkey

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Mehmet Saltan در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران