دکتر صمد فتوحی

دکتر صمد فتوحی دانشیار

دکتر صمد فتوحی

Dr. Samad Fotohi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.