دکتر سعید جهانبخش اصل

دکتر سعید جهانبخش اصل استاد- دانشگاه تبریز

دکتر سعید جهانبخش اصل

Dr. Saeid Jahanbakhsh

استاد- دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.